Gebruikers

Top  Previous  Next

De gebruikers-onderverdeling bevat een gesorteerde lijst van al de geregistreerde gebruikers ongeacht hun account-type. Inschrijvingen in de lijst kunnen geordend worden aan de hand van de gebruiker-details (naam, login of email-adres), registratiedatum, account-type en status. Om de inschrijvingen te tonen die enkel voldoen aan een bepaald criterium of een combinatie van  meerdere criteria, gebruikt u het formulier boven de lijst. Om gebruik te maken van meer filter-criteria klikt u op button_expand_filter. Indien u regelmatig accounts filtert met een bepaald zoekpatroon (bv om gebruikers uit een bepaald land te tonen), zal u het handig vinden om het patroon op te slaan en het toe te voegen aan de lijst van vooraf-gedefinieerde zoekpatronen die in de linker bovenhoek verschijnen.

users_01

Snelle acties

De meest rechtse kolom van de lijst bevat bedieningselementen om de acties op de overeenkomstige inschrijving te bepalen. Indien meerdere acties toepasbaar zijn op de account, worden de acties gegroepeerd onder de meer pad. Het set van toepasbare acties zijn afhankelijk van het type account.

users_02

Alle bestellingen bekijken - Dit neemt u mee naar de lijst van alle bestellingen die door de gebruiker geplaatst zijn (klant of partner).

Voer in opdracht van uit - Neemt u mee naar de storefront alsof u ingelogd bent als de huidige gebruiker (klant of partner).

Punten - Neemt u mee naar de Klant beloningspunten log.

Verwijder - Verwijderd permanent het gebruikers account.

Waarschuwing: Deze actie is on-herroepbaar. Het wordt aangeraden dat u nooit een gebruikersaccount verwijdert, maar in plaats daarvan hem uitschakelt.

Bekijk leverancier producten - Neemt u mee naar de lijst van producten van deze leverancier.

Het in- en uitschakelen van gebruikersaccounts

Beschikbaarheid van een gebruikersaccount wordt door de account-status bepaald. Om een account in- of uit te schakelen, moet u zijn status veranderen naar respectievelijk, actief of Uitgeschakeld. Om de status te veranderen, klikt u op de huidige status om de lijst van toepasbare statussen te tonen en dan simpelweg op de nieuwe status te klikken.

Een gebruiker toevoegen

Om een gebruikersaccount toe te voegen:

1.In Klanten Gebruikers, klikt u op de knop die overeenkomt met het type van gebruiker.

Dit zal een formulier openen met de gebruikersaccount-details.

2.Vul het formulier in.

De exacte set van velden kunnen variëren afhankelijk van het account-type en de profiel-configuratie, dewelke beheert worden in het Profiel velden gedeelte.

Gelieve op te letten dat een gebruiker een verzendingsadres kan hebben dat verschillend is van het facturatie-adres van deze gebruiker.

3.Klik op de Creëer knop.

Nu zal de nieuwe account verschijnen tussen de andere gebruikersaccounts.

4.Nadat het nieuwe account gecreëerd is, klikt u op de Bewerken knop om de bijkomende parameters te configureren.

De Add-ons tab stelt u in staat om de leeftijd van de klant te specificeren.

De Gebruikersgroepen tab stelt u in staat om het account aan een van de beschikbare Gebruikersgroepen toe te wijzen.

Een lidmaatschap van een gebruiker in een gebruikersgroep wordt door de statussen beheert, die Actief (gebruiker behoort tot de groep), hangend (gebruiker heeft aangevraagd om toe te treden tot de groepen en wacht op goedkeuring), Beschikbaar (Groep is beschikbaar voor aan aanvraag) en Afgewezen (De aanvraag van de gebruiker is afgewezen) kunnen zijn.

5.Klik op de Opslaan knop om de veranderingen toe te passen.