Profielvelden

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte om de set velden te beheren die opgenomen zijn in de profiel-formulieren van verschillende types gebruikersaccounts.

Bestaande velden configureren

Het is handig om het gedeelte te beschouwen als een tabel waarin elke rij een veld is en de kolommen de beschikbaarheid van het veld en zijn opties (zie onderstaande afbeelding) De PROFIEL kolom bedient de Beheerder- en klanten-profielen, de KASSA kolom definieert de set van velden die ingevuld moeten worden als de klant verkiest om niet te registreren en anoniem wenst af te rekenen, De LEVERANCIER kolom bedient de leverancier-profielen En de PARTNER kolom bepaalt de partner-accounts.

users_05

Pos. - Positie van het veld ten opzichte van de positie van de andere velden in het profiel.

Beschrijving - Veldnaam zoals die in het profiel verschijnt.

Type - Type van het veld.

Toon/vereist - Deze twee check boxes worden gebruikt om te definiëren of het veld opgenomen moet worden in het profiel (Toon) en of het verplicht moet zijn om in te vullen (Vereist). Verplichte velden worden met een asterisk (*) gemarkeerd.

Belangrijk: Indien u de verzendingsadresvelden deactiveert voor een bepaald type van gebruikers, zal verzending niet werken voor dit type van gebruikers.

Aangepaste velden toevoegen

U wordt aangemoedigd om het standaard set van velden uit te breiden zodat de gebruikersprofielen beter afgestemd zijn op de vereisten van uw zaak.

Om een nieuw veld toe te voegen:

1.Klik op de Veld toevoegen knop. Dit zal een formulier openen met de veld opties.

2.Vul het formulier in.

Beschrijving - Veldnaam zoals die moet verschijnen in een profiel.

Positie - Positie van het veld ten opzichte van de positie van de andere  velden in een profiel.

Type - Type van het veld.

Gedeelte - Gedeelte van het profiel waaraan de velden zouden moeten toegevoegd worden.

Toon/vereist - Deze twee check boxes worden gebruikt om te definiëren of het veld opgenomen moet worden in het profiel (Toon) en of het verplicht moet zijn om in te vullen (Vereist). Verplichte velden worden met een asterisk (*) gemarkeerd. Profiel is voor Beheerder- en Klanten-profielen, Kassa is voor het formulier dat ingevuld dient te worden door anonieme kopers aan de Kassa, Partner is voor Partner-profielen.

3.Klik op de Creëer knop.

Het nieuwe veld zal verschijnen tussen de andere velden in de lijst.