Sjablonen

Top  Previous  Next

Een sjabloon is een patroon die u voor snelle creatie voor toekomstige nieuwsbrieven gebruikt.

Sjabloon attributen

Wanneer u een sjabloon creëert of bewerkt, moet u de volgende attributen specificeren:

Onderwerp - Naam van de sjabloon.

Gewone tekst body - Gewone tekst body van de nieuwsbrief.

HTML body - HTML-geformatteerde body van de nieuwsbrief. Indien u niet vertrouwd bent met HTML, gebruikt u de ingebouwde HTML-bewerker.

Opmerking: De HTML body kan de volgende variabelen bevatten die automatisch vervangen zullen worden met echte waarden:
%UNSUBSCRIBE_LINK
%SUBSCRIBER_EMAIL
%COMPANY_NAME
%COMPANY_ADDRESS
%COMPANY_PHONE.

Sjabloon - kies om een van de bestaande nieuwsbrief-sjablonen te gebruiken (indien aanwezig).

Status - Status van de sjabloon.