Lokalisaties

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte om de Lokalisaties die in uw winkel ondersteunt worden te beheren. Een lokalisatie is een set van regionale instellingen, die regio-specifieke munteenheid, taal en maatregels bevatten. Een lokalisatie kan dan gebruikt worden om de toegankelijkheid tot producten, verzendingsmethodes, kredietkaarttypes, locaties enz te bepalen. Elk geregistreerd gebruikersaccount zal automatisch geassocieerd worden met een van de winkel Lokalisaties indien het land dat gespecificeerd wordt in het account-profiel in een van de winkel-Lokalisaties verschijnt.

Belangrijk: onthoud om producten en categorieën toe te wijzen aan een lokalisatie. Anders zullen geen producten getoond worden aan klanten die deze Lokalisaties gebruikt.

Lokalisatie attributen

Algemeen tab:

Naam - Naam van de lokalisatie..

Standaard - Indien geselecteerd, wordt de lokalisatie gebruikt als een standaard winkel en is automatisch van toepassing voor klanten wiens lokalisatie niet gedefinieerd is.

Gebruik aangepaste gewichtsinstellingen - Indien geselecteerd gebruikt de lokalisatie een aangepast gewichtseenheid.

Gewichtssymbool - Het symbool stelt de aangepaste gewichtseenheid voor.

Grammen in de gewichtseenheid die door het gewichtssymbool gedefinieerd wordt - Het aantal grammen in de aangepast gewichtseenheid.

localizations_general

 

Items tab:

Deze tab bevat lijsten van landen, munteenheden en talen die legaal zijn voor de lokalisatie. Het paar list boxes bevat de lijsten van beschikbare elementen (rechts) en de lijsten van elementen die opgenomen in de lokalisatie (links).

Om items te verplaatsen van een lijst naar de andere, gebruikt u de tweeling horizontale pijlen tussen de lijsten ( om de meerdere items te selecteren, drukt en houdt u de Ctrl of Shift toets in). Om de items in de lijst van opgenomen elementen te herschikken, gebruikt u de tweeling verticale pijlen onder respectievelijke list box.

llocalizations