Inschrijvingen bekijken

Top  Previous  Next

Dit gedeelte bevat een lijst van alle inschrijvingen in uw winkel. voor elke inschrijving kan u de inschrijvingsstatus veranderen, de inschrijvingsdetails veranderen en de abonnees aanrekenen.

Inschrijvingsstatussen beheren

elke inschrijving kan de volgende statussen hebben:

Actief - Het abonnement is momenteel lopend.

Uitgeschakeld - Het abonnement is uitgeschakeld.

Uitgeschreven - Het abonnement is geannuleerd.

Voltooid - De looptijd van het abonnement is voorbij.

Om een inschrijvingsstatus te veranderen, klikt u op de huidige status en selecteert u de nieuwe status uit de pop-up lijst.

Inschrijvingsdetails nakijken en bewerken

Om inschrijvingsdetails na te kijken, klikt u op de Bekijken link naar de inschrijvingsstatus. Dit zal een nieuw gedeelte openen dat uit drie tabs bestaat:

Algemeen - Algemene inschrijvingsdetails met inbegrip van verzendingsinformatie.

Producten - Producten die bij het abonnement horen.

Bestellingen - Bestellingen die aan de inschrijving gebonden zijn.

Indien u een van de inschrijvingsdetails bewerkt (bv verzendingsinformatie), vergeet dan niet om op de Opslaan knop te drukken om de veranderingen op te slaan.

Abonnees aanrekenen

U kan voor elke inschrijving afzonderlijk aanrekenen, of verscheidene inschrijvingen tegelijk behandelen.

Om een enkele inschrijving aan te rekenen, klikt u op de Meer knop die overeenkomt met de inschrijving en selecteert u Aanrekenen uit de pop-up lijst.

Om verscheidene inschrijvingen tegelijk te verwerken, selecteert u de check boxes voor de gewenste inschrijvingen en klikt u op de Verwerkt geselecteerde knop onder de lijst van inschrijvingen.