Inschrijving events

Top  Previous  Next

Dit gedeelte bevat een lijst van onmiddellijke events gerelateerd aan de actieve abonnementen.

Events worden in de volgende vier groepen ingedeeld:

Poging om de mislukte bestelling te betalen - Er zijn bestellingen die mislukt zijn om te betalen. Door zo een event te verwerken, verwittigt u de klanten dat ze een nieuwe poging kunnen ondernemen om voor de bestelling te betalen.

Opmerking: het aantal toegelaten pogingen en tijdsintervallen tussen de pogingen worden door de instellingen van de Herhalend aanrekenen add-on module gedefinieerd.

Reken abonnement aan - Er zijn bestellingen die gepland zijn om vandaag te betalen. door zulk een event te verwerken, verwittigt u de abonnee dat er van hem of haar vandaag verwacht wordt te betalen voor het abonnement.

Verwittigingen van toekomstig betalen - Er zijn bestellingen die weldra gepland zijn om te betalen. Door zulk een event te verwerken, herinnert u de klant eraan dat er van hem of haar weldra verwacht word te betalen voor het abonnement.

Verwittiging om manueel te betalen - Er zijn bestellingen die manueel moeten betaald worden. Door zulk een event te verwerken, verwittigt u de abonnee dat de bestelling niet automatisch verwerkt kan worden en manuele verwerking vereist.

Opmerking: Het aantal dagen voor de betaling wanneer de abonnee herinneringen begint te ontvangen wordt door de instellingen van de Herhalend aanrekenen add-on module gedefinieerd.

Om een enkel event te verwerken, klikt u op de Verwerken link die overeenkomt met de event. Om verscheidene events tegelijk te verwerken, selecteert u de vereiste event en klikt u op de Verwek geselecteerde event knop onder de lijst van events.