Retour aanvraag

Top  Previous  Next

Hier kan u product retour aanvragen behandelen die uw klanten geregistreerd hebben alsook het algemene product retour beleid van uw winkel configureren. Een aantal andere parameters aangaande product retour worden geconfigureerd op de instellingen pagina van de RMA add-on module.

Belangrijk: Om klanten retour aanvragen toe te laten, activeert u de RMA add-on module in het Add-ons gedeelte van het administratie paneel (Administratie -> Add-Ons -> RMA). Hier kan u ook enkele essentiële instellingen configureren aangaande retour aanvragen.

Het gedeelte bestaat uit vier onderverdelingen: Retour aanvragen, RMA redenen, RMA acties en RMA aanvraag-statussen. Om te wisselen tussen de onderverdelingen, gebruikt u de toggle links.

orders_14

Retour aanvragen Beheren

de retour aanvraag onderverdeling bevat een simpele lijst van product retour aanvragen.  U kan de lijst filteren aan de hand van verschillende parameters. Om de aanvragen te filteren, gebruikt u het zoekpaneel boven de lijst.

Om een bepaalde retour aanvraag te behandelen, klik u op de Bewerken link die overeenkomt met de aanvraag. Dit zal de aanvraag details tonen (onderverdeeld in vier tabs):

Retour producten informatie - Bevat een lijst van producten van de aanvraag of die zullen goedgekeurd worden voor Retour.

Afgewezen product informatie - bevat een lijst van producten van de aanvraag of die zullen goedgekeurd worden voor Retour.

Commentaar - bevat gebruikerscommentaar over de aangevraagde retour.

Acties - bevat bedieningselementen om de retour aanvraag t behandelen.

Een aanvraagstatus veranderen

Om de status van een retour aanvraag veranderen:

1.Open de aanvraag om te bewerken en ga naar de acties tab.

2.Selecteer een nieuwe status uit een drop-down lijst.

3.Indien nodig, kiest u om de oorspronkelijke bestelling opnieuw te berekenen.

4.Indien nodig, selecteert u om de klant en de bestellingen afdeling.

5.Klik op de Opslaan knop om de veranderingen toe te passen.

Afwijzen/goedkeuren van individuele producten

Indien een aanvraag uit meerdere producten bestaat, maar u gaat er slechts enkele accepteren, kan u producten afwijzen door ze uit te sluiten van de lijst van goedgekeurde retours .

Om een product of meerdere producten tegelijk af te wijzen:

1.Open de Retour producten informatie tab.

2.Selecteer de check boxes voor de producten die u wil afwijzen.

3.Klik op de Producten afwijzen knop onder de lijst.

De producten zullen in de lijst van afgewezen producten verschijnen.

Om een afgewezen product goed te keuren:

1.Open de Afgewezen producten informatie tab.

4.Selecteer de check boxes voor de producten die u wil goedkeuren.

5.klik op de Accepteer producten knop onder de lijst.

De producten zullen in de lijst van goedgekeurde producten verschijnen.

Een pakket label afdrukken

U kan een pakket label voor aangevraagde producten retours afdrukken.

Om een label voor een individuele aanvraag af te drukken, klikt u op de Label afdrukken link op de aanvraag detail pagina. Om pakket labels voor verscheidene aanvragen af te drukken, selecteert u op de retour aanvragen pagina de check boxes die overeenkomen met de aanvragen die u wil afdrukken en klikt u op de Bulk afdrukken knop onder de lijst.

Opmerking: Een pakket label bevat enkel die producten die goedgekeurd zijn voor retour.

Een kredietnota/cadeaubon uitgeven

Voor elk goedgekeurd product van een retour aanvraag, kan u een cadeaubon uitgeven die volledig overeenkomt met de kost van het teruggestuurde product. U kan ook een cadeaubon uitgeven voor al de goedgekeurde producten samen van een aanvraag, waarbij de waarde van de cadeaubon gelijk gaat zijn aan het subtotaal van de teruggestuurde producten.

Om een cadeaubon uit te geven:

1.In de Retour producten informatie tab, selecteert u de benodigde producten.

2.Klik op de Creëer cadeaubon knop onder lijst van goedgekeurde producten.

3.Indien gevraagd, bevestigt u de actie.

De code van de nieuwe bon zal boven de tabs verschijnen.

orders_15

Retour-redenen beheren

Wanneer een retour aanvraag ingediend wordt, worden de klanten gevraagd om een reden te specificeren waarom zij een bepaald product willen terugsturen. De winkelbeheerder kan de standaard set van redenen aanpassen door redenen toe te voegen of verwijderen. Het is ook mogelijk om een bepaalde reden uit de lijst te activeren of uit te schakelen, wat handig kan zijn indien u de reden tijdelijk moet uitschakelen, maar plant om ze later opnieuw te gebruiken.

Een reden toevoegen

Om een product retour reden toe te voegen:

1.Klik op de Reden toevoegen knop.

Dit zal een formulier openen met de redenen van de details.

2.Vul de velden van het formulier in.

Reden - Retour reden zoals ze verschijnt in de storefront van de klant.

Positie- Het ordinale nummer die de positie overbrengt van de nieuwe reden ten opzichte van de andere redenen in de lijst.

Status - Initiële status van de nieuwe reden (actief of uitgeschakeld).

3.Klik op de Creëer knop.

Aanvraag statussen beheren

Standaard, zijn er vier mogelijke statussen voor retour aanvragen: Goedgekeurd, Voltooid, Afgewezen, Aangevraagd. De laatste status wordt automatisch toegewezen aan alle nieuwe aanvragen die ingediend worden en dan kan de winkelbeheerder manueel de aanvraagstatus wijzigen. Indien nodig, kan u de standaard set van aanvraag statussen uitbreiden met aangepaste statussen.

Om een aangepaste status toe te voegen:

1.Klik op de Voeg status toe knop. Dit zal een pop-up scherm openen met een formulier voor de nieuwe status details.

2.Vul het formulier in. Velden die met een asterisk (*) gemarkeerd zijn, zijn verplicht.

Naam - Naam van de status.

Status - Letter symbool om de nieuwe status in de database te identificeren.

E-mail subject - Onderwerp van het email bericht dat automatisch naar de klanten wordt gestuurd wanneer de aanvraagstatus naar deze status verandert.

E-mail header - Header van het email bericht dat automatisch naar de klanten gestuurd wordt wanneer de aanvraagstatus naar deze status verandert.

Verwittig klant - Indien geselecteerd ontvangt de klant een automatisch een email verwittiging wanneer de aanvraagstatus naar deze status verandert.

Verwittig bestellingen afdeling - Indien geselecteerd ,zal de Bestellingen afdeling automatisch een email verwittiging ontvangen wanneer de aanvraagstatus verandert naar deze status.

Inventaris - Kies of het aantal items in voorraad voor de producten die opgenomen zijn in de retour aanvraag vermeerdert of vermindert.

3.Klik op de Creëer knop.

RMA acties

RMA acties verwijzen naar de acties die een klant mag verwachten naar aanleiding van zijn retour aanvragen: Een item vervangen of een terugbetaling. Klanten worden gevraagd om een actie naar voorkeur uit te drukken wanneer zij een retour aanvraag indienen. Indien en bepaalde actie niet van toepassing is, kan u de actie uitschakelen.