Bestelling-statussen

Top  Previous  Next

Dit gedeelte laat u toe om de standaard set van bestelling-statussen aan te passen. U kan de details van de bestaande statussen bewerken  alsook aangepaste statussen toevoegen. De volgende 7 statussen zijn standaard beschikbaar en kunnen niet verwijderd worden:

Nabesteld - De bestelling is nog niet verwerkt omdat het items die niet in voorraad zijn bevat.

Geannuleerd - De bestelling is door de klant geannuleerd..

Voltooid - Al het werk op de bestelling is voltooid.

Afgewezen - De bestelling werd door de winkelbeheerder geannuleerd.

Gefaald - De betalingstransactie is niet voltooid..

Open – De bestelling is geplaatst en gecreëerd in de winkeldatabase, maar is nog niet verwerkt.

Verwerkt - De betaling is ontvangen.

Zo worden de statussen toegewezen:

1.Een klant plaatst een bestelling en de bestelling word met de "onvoltooid" status geplaatst, wat de inventaris niet verandert.

2.Als de klant een offline betalingsmethode gebruikt, verandert de status naar "open" totdat de winkelbeheerder een andere status toewijst aan de bestelling.

3.Indien de klant een online betalingsmethode gebruikt, zal een positieve response van de betalingsgateway te status naar "Voltooid" veranderen, terwijl bij een negatieve response de klant aangeraden zal worden om de bestelling opnieuw te plaatsen. In het laatste geval zal geen nieuwe bestelling gecreëerd worden.

Aangepaste bestelling-statussen toevoegen

Om een nieuwe bestellingsstatus toe te voegen:

1.In het administratie paneel, opent u het gedeelte Bestellingsstatussen ( Bestellingen -> Bestellingsstatussen).

2.Klik op de Status Toevoegen knop. Dit zal een pop-up scherm met een formulier voor de nieuwe statusdetails openen.

3.Vul het formulier in. Velden die met een asterisk (*) gemarkeerd zijn, zijn verplicht. Gelieve de betekenis van elk veld in het formulier onder de bestellingsstatus-titel te vinden verder in dit gedeelte.

4.Klik op de Creëer knop.

Bestellingsstatus details bewerken

Om de attributen van een bestaande bestellingsstatus te bewerken:

1.In het administratie paneel, opent u het gedeelte Bestelling-statussen (Bestellingen -> Bestelling-statussen).

2.Klik op de Bewerken link die overeenkomt met de gewenste bestellingsstatus. Dit zal een pop-up formulier openen met de status details.

3.Bewerk de waarden van de velden in het formulier. Velden die met een asterisk (*) gemarkeerd zijn, zijn verplicht.. Gelieve de betekenis van elk veld in het formulier onder de bestellingsstatus attributen-titel te vinden verder in dit gedeelte.

4.Klik op de Opslaan knop.

Bestellingsstatus attributen

Hier is een lijst van bestellingsstatus attributen die u kan veranderen wanneer u een nieuwe bestellingsstatus toevoegt of wanneer u de details van een bestaande status bewerkt.

Naam - Naam  van de status.

Status - Letter symbool om de status in de database te identificeren.

E-mail subject - Subject van een email bericht dat automatisch naar de klanten gestuurd wordt wande de bestellingsstatus naar deze status verandert.

E-mail header - Header van een email bericht dat automatisch naar de klanten gestuurd wordt wande de bestellingsstatus naar deze status verandert.

Verwittig klant - Selecteer om een automatische email verwittiging naar de klanten te sturen wanneer de bestellingsstatus naar deze status verandert.

Verwittig Bestellingen-afdeling - Selecteer om een automatische email verwittiging naar de winkelbeheerder te sturen wanneer de bestellingsstatus naar deze status verandert.

Opmerking: Het email adres van de bestellingen-afdeling om de verwittiging te ontvangen wordt gespecificeerd in het gedeelte Administratie -> Instellingen -> Bedrijf.

Inventaris - Kies om het aantal items in voorraad voor de producten die in de bestelling opgenomen zijn te vermeerderen of te verminderen.

Verwijder CC info - Selecteer om gevoelige kredietkaart info uit de database te verwijderen wanneer de bestellingsstatus naar deze status verandert.

Betaal bestelling opnieuw - Selecteer om klanten toe te staan om opnieuw voor de bestelling te betalen indien de vorige poging mislukte.

Factuur/ Kredietnota - Kies de toestand van de bestelling na het deze status kreeg: Factuur - De bestellingsstatus is succesvol betaald en verwerkt; Bestelling - De bestelling is geplaatst, maar nog niet betaald; Kredietnota - De bestelling is betaald en verwerkt, maar dan teruggestuurd.

Verwittig leverancier - Selecteer om een automatische email naar de leveranciers te sturen waarvan de producten zich in de bestelling bevinden wanneer de bestellingsstatus naar deze status verandert.

Verander de cadeaubon-status naar - Kies een status die automatisch toegewezen moet worden aan cadeaubonnen die in de bestelling opgenomen zijn wanneer de bestellingsstatus in deze status verandert.

Laat teruggave registratie toe - Selecteer om klanten toe te staan om een teruggave aan te vragen als de bestelling deze status heeft.