Cadeaubon

Top  Previous  Next

Een cadeaubon toevoegen

Alhoewel normaal door klanten worden gecreëerd, worden winkelbeheerders ook toegelaten om cadeaubonnen te creëren en modificeren in het Administratie paneel.

Om een bon toe te voegen:

1.In het administratie paneel, gaat u naar het cadeaubonnen gedeelte (bestellingen -> Cadeaubonnen).

U zal een lijst van alle cadeaubonnen zien die in de winkel gecreëerd zijn (door zowel de klanten als de winkelbeheerders) en niet verwijderd zijn.

2.Klik op de Voeg Cadeaubon Toe knop.

Dit zal een formulier voor het creëren van een cadeaubon openen, die vergelijkbaar is met het formulier dat de klanten gebruiken om cadeaubonnen te creëren.

3.Vul het formulier in.

Aan - Naam van de persoon naar wie de bon gestuurd zal worden.

Van - Naam van de persoon die de bon zendt.

Bericht - Bijbehorend bericht voor de bon (groeten, een wens, enz...).

Bedrag - De waarde van de bon. Kan als een bepaald bedrag gespecificeerd worden of uit een vast set van beschikbare hoeveelheden gekozen worden.

Het bedrag moet tussen de minimum en maximum bedragen liggen die door de instellingen van de cadeaubonnen add-on module gedefinieerd worden (Administratie Add-Ons Cadeaubonnen).

Stuur via email/Stuur via post - kies om de bon via mail of gewone post te sturen en specificeer een email of een gewoon adres.

Gratis producten - Producten die gebundeld zullen worden met de bon en naar de ontvanger gestuurd zullen worden. Klik op de Voeg product toe knop om nieuwe producten te bundelen aan de bon.

Verwittig klant - indien geselecteerd, zal de klant een automatische email verwittiging ontvangen wanneer een nieuwe cadeaubon gecreëerd wordt.

4.Klik de Creëer knop.

Cadeaubonnen bewerken

Winkelbeheerders worden toegelaten om de details van bestaande cadeaubonnen te bewerken.

Om een cadeaubon te bewerken:

1.In het administratie paneel ,opent u het gedeelte cadeaubonnen (Bestellingen -> Cadeaubonnen).

2.Klik op de code van de bon die u wenst te bewerken. Dit zal een formulier openen dat vrijwel hetzelfde is als het formulier dat je gebruikt om bonnen te creëren.

3.Bewerk de velden in het formulier.

Klik op de Opslaan knop.

Cadeaubon geschiedenis bekijken

EWC Webshop registreer alle veranderingen in de balans van een cadeaubon.

Om de geschiedenis van veranderingen te bekijken:

1.Toon de lijst van bonnen (Bestellingen -> Cadeaubonnen).

2.Klik op de cadeaubon waarvan u de geschiedenis van veranderingen u wenst te zien.

Dit zal de pagina met cadeaubon details openen.

3.Klik op de Geschiedenis link  om een tab met een lijst van veranderingen te tonen. elke vermelding in de lijst bevat de volgende elementen:

DATUM - Datum en tijd wanneer de verandering plaats vond

E-MAIL - Email adres van de gebruiker die de balans veranderde.

Bestelling ID - ID van de bestelling.

Naam – Naam van de gebruiker die de balans veranderde.

Balans – De waarde van de bon voordat de balans verandert werd.

Debiet balans – De waarde van de bon nadat de balans verandert werd.