Top menu

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte op de set van tabs die in het top menu van de storefront verschijnt.

top_navigation

Tab attributen

Hoofd item - Kies of het een hoofd niveau moet zijn (een tab) of een item dat in een drop-down submenu verschijnt.

Link tekst – Naam van het item/tab zoals die op de storefront verschijnt.

Positie – Positie van het item ten opzichte van de andere items op hetzelfde niveau.

URL – URL van de gelinkte pagina. Dit moet geen absoluut pad zijn, bestaande uit het toegangsprotocol, de domeinnaam en het pad naar de pagina. Een relatieve link zoals index.php?dispatch=pages.view&page_id=3 zou genoeg moeten zijn.

Activeer menu tab voor - Storefront componenten pagina's waar de items verschijnen.

Genereer submenu - Selecteer of het systeem een submenu dat de kindmenu's van het geselecteerde object bevat moet genereren (Geen = Geen submenu; Categorieën = subcategorieën van de geselecteerde categorie; Pagina = kindpagina's van de geselecteerde pagina).

Pop-up richting - de zijde waar het pop-up menu zal verschijnen.