Specifieke instellingen

Top  Previous  Next

Blokken kunnen een van de volgende specifieke instellingen hebben:

Schrijdend - Vooruitgang van de animatie bij het verschuiven - Zwaai of lineair.

Feed URL - URL naar een extern RSS kanaal (bv., http://www.example.com/rss/ ).

Verberg de "Voeg aan winkelwagen toe"-knop - De "Voeg aan winkelwagen toe"-knop verschijnt niet in het blok.

Item hoeveelheid - Het aantal items in het blok.

Laatste dagen - De dagen die voorafgaan aan de verschijning van het blok<.

Limiet - Maximum aantal van items dat in het blok mag verschijnen.

Aantal kolommen in de objecten lijst - Het aantal kolommen waarin de de items in het blok mogen verschijnen.

Aantal items (RSS) - Het aantal items van een RSS feed.

Pauze uitstel - Pauze tussen verschuiver inhoud veranderingen (msec).

Periode - Periode wanneer de items in het blok verschenen in de winkel (elke datum, vandaag, aantal voorafgaande dagen).

Random - Items worden willekeurig geselecteerd.

Verschuiver richting - Richting van de items in de verschuiver.

Toon - Een van de beschikbare product filters.

Toon item nummer - Indien geselecteerd, vertoont het blok het aantal items in het blok.

Snelheid - Snelheid van verandering in de inhoud verschuiver.