Groepsattributen

Top  Previous  Next

Groepen hebben de volgende attributen die gedefinieerd moeten worden:

Naam - Naam van de groep.

Groep - Hoofd groep voor deze groep.

Blok volgorde - Richten van blokken in de groep (horizontaal of verticaal).

Verpakking - Sjabloon o het blok te omlijsten.