Blokattributen

Top  Previous  Next

Blokken hebben de volgende attributen die gedefinieerd moeten worden:

Naam - Naam/titel van het blok.

Block inhoud - Type van de inhoud van het blok. U kan een beschrijving van de blok inhoudstypes onder de Inhoud types hoofding verder in dit gedeelte van de gids vinden.

Vullingen - Inhoud van het blok. U kan een beschrijving van de vullingstypes onder de Vullingstypes hoofdingen verder in dit gedeelte van de gids vinden.

Groep - Positie van het blok in het frame.

Uitzicht - Mode om de inhoud van het blok te tonen. U kan een beschrijving van de uitzichttypes onder de Uitzichttypes hoofding verder in de gedeelte van de gids vinden.

Verpakking - Sjabloon om het blok te omlijsten.

Blok breedte - Breedte van het blok in percent of pixels. Deze parameter werkt enkel voor groepen die in de breedte werken.

Opmerking: Voor de betekenis van de specifieke instelling, bekijkt u de informatie onder de Specifieke instelling hoofding verder in dit gedeelte van de gids.