Blokken

Top  Previous  Next

In dit gedeelte, kan u de opmaak van de storefront pagina's veranderen. Meer bepaald, kan u de blokken die op de verschillende storefront pagina's verschijnen, herschikken, hun attributen bewerken en aangepaste blokken toevoegen. Het is nuttig om hen als afzonderlijke blokken te beschouwen, die verschillende informatie zoals een lijst producten of categorieën, een banier, een banier, een zoekformulier, enz... bevatten. Blokken worden binnen een typisch pagina frame genesteld, dat hieronder afgebeeld wordt. Het frame bestaat uit vijf standaard groepen. Boven, links zijvak, Centraal, Rechts zijvak en onder. Deze groepen zijn vast geprogrammeerd en kunnen niet verwijderd worden. Toch kan u een bepaalde groep deactiveren en zijn inhoud zal dan niet op de storeffroñnt verschijnen.

blocks_02

Het frame is hetzelfde voor alle types van ondersteunde pagina's: De home pagina, product en categorie detail pagina's, de afreken pagina, inhoud pagina's, bestelling landing pagina en nieuws pagina's. Blokken die u in een frame plaatst dat specifiek is aan een bepaalde pagina zal enkel op zulk een pagina verschijnen. Toch, als het voor u nodig is dat een blok op alle winkel pagina's verschijnt (bv categorie menu), gebruikt u het algemeen frame onder de Alle pagina's link. Bovenop de standaard groepen, kan u aangepaste groepen creëren en meerdere individuele blokken in een groep ordenen. Aangepaste groepen worden in een van de standaard groepen geplaatst.

Belangrijk: Eens u de blokken of groep van blokken bewerkt/herschikt heeft, wees er dan zeker van dat alles correct op de storefront verschijnt. Indien dit niet het geval is, probeer dan de parameters van de veranderde blokken/groepen aan te passen of terug te keren naar de originele opmaak.