Getuigenissen

Top  Previous  Next

In dit gedeelte, kan u de getuigenissen van uw winkelbezoekers beheren: U kan getuigenissen goedkeuren/afkeuren of verwijderen alsook ze bewerken.

testimonials

Zorg er voor dat een blok voor getuigenissen toegevoegd wordt aan een noodzakelijke pagina in het gedeelte Ontwerp Blokken.