Tags-

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte om de tags die aan verschillende pagina's van uw winkel zijn toegevoegd te beheren. Tags kunnen beschouwd worden als vrije-vorm sleutelwoorden of labels die geassocieerd worden met een pagina of product die het eenvoudiger maken om de pagina/product te vinden.

Tags die door de winkelklanten en de winkelbeheerders gecreëerd werden verschijnen op de storefront in het Tag cloud zijvak. Klanten worden ook toegelaten om hun persoonlijk tags te zijn het Mijn tag cloud zijvak. Om de beide zijvakken getoond worden op de storefront, gebruikt u de bedieningselement in Ontwerp Blokken.

Belangrijk: Om tags in uw winkel te gebruiken, moet u de Tags add-on geactiveerd en geconfigureerd worden (Administratie Add-ons).

Tag attributen

Tag - Naam van de tag zoals die in de storefront verschijnt.

Populariteit - Het aantal items (producten en pagina's) waartoe de tag toegewezen is.

Gebruikers - Het aantal gebruikers die deze tag toegevoegd hebben.

Producten - Het aantal producten waartoe deze tag toegewezen hebben.

Pagina's - Het aantal pagina's waartoe deze tag toegewezen is.

Status - Status van de tag(goedgekeurd/afgewezen/hangend). Tags die door de beheerder toegevoegd worden, krijgen automatisch de Goedgekeurd-status.