Site nieuws

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte om nieuws te beheren die in de het Site nieuws zijvak op de storefront gepubliceerd wordt.

Belangrijk: Opdat u deze functie kan gebruiken, moet u de Nieuws en e-mails module ingeschakeld en geconfigureerd zijn (Administratie Add-ons).

Nieuws attributen

Algemeen tab:

Naam - De koptekst van het nieuws.

Beschrijving - De tekst van het nieuws kan een gewone tekst of een HTML-geformatteerde tekst zijn. Indien u niet vertrouwd bent met HTML, gebruikt u de ingebouwd WYSIWYG bewerker om een geformatteerde tekst te creëren.

Datum - Datum wanneer het nieuws toegevoegd werd.

Toon op een aparte pagina - Indien geselecteerd, wordt het nieuws op een aparte pagina van de website getoond.

Commentaar - Select box om te bepalen of het nieuws beschikbaar mag zijn voor gebruikerswaarderingen en commentaar .

Status - Status van het site nieuws (Actief of Uitgeschakeld).

Blokken tab:

Gebruik deze tab om de set van aangepaste blokken die op de pagina samen met het nieuws verschijnen te beheren. Beschikbare blokken worden toegevoegde en geconfigureerd in Ontwerp Blokken Nieuws. En hier kan u enkel specificeren welke van de blokken op de pagina zouden moeten verschijnen en, indien van toepassing, wat hun inhoud zal zijn.

Om een blok op de pagina te tonen, kiest u het benodigde blok en selecteert u de Inschakelen voor deze pagina checkbox. De inhoud van de blokken met manuele vulling worden beheerd in het Opgesomde items gedeelte van de pagina.

Add-ons tab:

SEO naam - Zoekmachine-vriendelijke naam van de pagina die het gepubliceerde nieuws bevat.

Belangrijk: Om dit attribuut te definiëren, moet de SEO module ingeschakeld en geconfigureerd zijn in het Administratie -> Add-ons gedeelte.