Inhoud

Top  Previous  Next

In dit gedeelte, kan u nieuwe inhoud van de volgende types creëren en publiceren:

Pagina - Simpele pagina die enkel HTML-geformatteerde kan bevatten. Goed voor verschillende beschrijvingen en beleidsdocumenten.

Formulier - Pagina die een contact form bevat en eventueel een HTML-geformatteerde beschrijving. De formulieren worden gebouwd met een ingebouwde gebruikersvriendelijke formulier-bouwer die geen HTML-vaardigheden en kennis vereist.

Belangrijk: Om het mogelijk te maken om formulieren in uw winkel te creëren, moet u er zeker van zijn dat de Formulier-bouwer module geactiveerd en geconfigureerd is in het Administratie -> Add-ons gedeelte.

Peiling - Enquêtes en vragenlijsten.

Belangrijk: Om het mogelijk te maken om enquêtes in uw winkel te creëren, moet u er zeker van zijn dat de Peilingen module geactiveerd en geconfigureerd is het Administratie -> Add-ons gedeelte.

Link - Verwijzing naar een externe webbron of enige pagina in uw website.

Pagina attributen

Algemeen tab:

Ouder pagina – De pagina die een simpele tekst link zal bevatten naar deze pagina. De ouder pagina kan van eender welk type zijn.

Indien het niet de bedoeling is dat de pagina een ouder pagina heeft, dan selecteert u de Hoofd-niveau optie.

Naam - Naam van de pagina zoals die op de storefront verschijnt.

Beschrijving - gewone tekst of een HTML-geformatteerde beschrijving die op de pagina verschijnt.

Indien u niet vertrouwd bent met HTML, wordt u aangemoedigd om een geformatteerde beschrijving toe te voegen door gebruik te maken van de ingebouwde WYSIWYG bewerker.

Status - Status van de pagina (Actief = De pagina is beschikbaar op de storefront; Uitgeschakeld = De pagina is niet beschikbaar op de storefront; Verborgen = De pagina wordt niet getoond op de storefront, maar is te beereiken via een directe link).

Pagina titel - De titel van de pagina, die in de titelbalk van de web browser getoond wordt. Nodig voor SEO-doeleinden.

META beschrijving - De inhoud van de HTML Meta tag die de pagina beschrijft. Nodig voor SEO-doeleinden.

META sleutelwoorden - De inhoud van de HTML tag die een lijst van sleutel-zoekwoorden voor de pagina bevat. Nodig voor SEO-doeleinden.

Gebruikersgroepen - Gebruikersgroepen waarvan de leden toegang hebben tot de pagina.

Creatie datum - De datum wanneer de pagina gecreëerd werd.

Gebruik beschikbare periode - Indien geselecteerd, is de pagina slechts voor een bepaalde tijdsperiode beschikbaar.

Beschikbaar vanaf - De datum vanaf wanneer de pagina beschikbaar wordt voor bezoekers.

Beschikbaar tot - De datum tot wanneer de pagina beschikbaar is voor bezoekers.

Blokken tab:

Gebruik deze tab om de set van aangepaste blokken die op de pagina samen met de pagina inhoud verschijnen te definiëren. Beschikbare blokken worden toegevoegd en geconfigureerd in Ontwerp Blokken Pagina's. En hier kan u enkel specificeren welke van de blokken zouden moeten verschijnen op de pagina en, indien van toepassing, wat hun inhoud zal zijn.

Om een blok op de pagina te tonen, kiest u het nodige blok en selecteert u de Inschakelen voor deze pagina check box. De inhoud van een blok met manuele vulling wordt beheerd in het Opgesomde Items gedeelte van de pagina.

Add-ons tab:

SEO naam - SEO-vriendelijke naam van de pagina.

Commentaar - Select box om gebruikerscommentaar en waarderingen voor de pagina in- of uit te schakelen.

Belangrijk: Zorg er voor dat de Commentaar en Beoordelingen en SEO add-ons ingeschakeld en geconfigureerd zijn in Administratie Add-Ons.

Tags tab:

Deze tab bevat een lijst van tags die geassocieerd zijn met de pagina. Tags verschijnen op de store front in een speciaal zijvak dat Tag cloud getiteld is. Voor meer informatie over de tags, verwijzen we u graag naar het gedeelte Inhoud -> Tags verder in deze gids.

Populaire tags – Tags die aan het product zijn toegevoegd door alle gebruikers.

Mijn tags – Tags die aan het product zijn toegevoegd door jou.

Opmerking: Zorg dat de Tags add-on ingeschakeld is dat de Tags voor pagina's optie geselecteerd is (Administratie -> Add-ons gedeelte).

Commentaar tab:

Lijst van gebruikerscommentaar en waarderingen voor de pagina.

Naam - Naam van de gebruiker die de commentaar/waardering heeft achtergelaten

Beoordeling - De gebruikersevaluatie van de pagina.

Bericht - De tekst van de commentaar.

Formulier bouwer tab (Indien het pagina-type formulier is):

Formulier ingeef tekst - De tekst die aan de gebruiker getoond wordt nadat het formulier ingediend is.

E-mail naar - Het email adres waar u de ingediende data wil ontvangen.

Formulier is beveiligd (SSL) - Indien geselecteerd, wordt het formulier ingediend met het beveiligd protocol.

Positie - Positie van het formulierveld ten opzicht van de positie van de andere velden in het formulier.

Naam - Naam van het veld zoals die in het formulier verschijnt.

Type - Type van het veld. Indien het veld-type een selectie inhoud, dan kan u zoveel keuzes en alternatieven specificeren als u nodig heeft.

Vereist - Indien geselecteerd is het verplicht om het veld in te vullen.

Status - Status van het veld( Actief or Uitgeschakeld).

forms_builder

Peiling tab (indien het pagina type peiling is):

Laat antwoorders toe om de peilingsresultaten te zien - Indien geselecteerd, kunnen de beantwoorders de peilingsresultaten zien.

Peiling Koptekst - Koptekst van de peiling.

Peiling voettekst - Voettekst van de peiling.

Peiling bericht- Bericht dat getoond moet worden op de storefront nadat de peiling ingevuld is.

Vragen tab (indien het pagina-type peiling is):

Deze tab somt de vragen die in de peiling opgenomen zijn op.

polls_questions

Wanneer u een vraag toevoegt of bewerkt, moet u de volgende attributen specificeren:

Algemeen

Vraag tekst - De vraag zelf.

Positie - Positie van de vraag ten opzicht van de andere vragen in de lijst.

Type - Type van het veld voor het antwoord.

Vereist - Indien geselecteerd, is het verplicht om de vraag te beantwoorden.

polls_editing_questions

Antwoorden

Positie - Positie van het antwoord ten opzichte van de andere antwoorden op de vraag.

Antwoord tekst - Het antwoord zelf.

Tekst box - Indien geselecteerd, heeft het antwoord een tekst box waar de gebruiker een gepast antwoord kan geven.

polls_answers

Peiling statistieken tab (indien het pagina type peiling is):

Deze tab bevat de statistieken van de ingediende/ingevulde peilingen en vragenlijsten.

Totaal aantal van ingediende peiling-formulieren - Aantal keren dat peilingen door de winkelgebruikers werden ingediend.

Het aantal peiling-formulieren die volledig ingevuld werden - Het aantal keren dat een peiling volledig ingevuld werd.

De waardes van deze twee velden zijn links. Klik op een van de links om de volgende details te zien: Datum - De datum en tijd wanneer de peiling ingediend werd; Gebruiker - naam van de gebruiker die de peiling indiende; IP - IP adres van de gebruiker die de peiling indiende (elk gebruiker mag de peiling slecht eenmaal in vullen. Dit wordt gecontroleerd door het gebruikers-IP adres); Voltooid - label om te tonen of de peiling volledig ingevuld werd.

Eerste peiling die ingediend werd - De datum en tijd wanneer de eerste peiling ingediend werk.

De laatste peiling die ingediend werd- De datum en tijd wanneer de laatste peiling ingediend werd.

Statistieken van de vragen - De vragen van de peiling, alle antwoorden op deze vragen en het percentage van de antwoorden.

polls_statistics