Banieren

Top  Previous  Next

In dit gedeelte, kan u de grafische en tekst banieren  creëren die dan op de storefront kunnen geplaatst worden. Banieren kunnen uw bezoekers naar elk van de winkelpagina's of een derde partij bron leiden. Dit gedeelte stelt u ook in staat om de statistieken van elke banier te zien (banier statistieken link) en zijn conversie-percentage schatten: Het aantal vertoningen tov het aantal klikken.

Opmerking: Om een banier te tonen op een pagina, moet u een apart blok van het inhoudstype Banier toevoegen. voor details, zie Ontwerp > Blokken.

Banier attributen

Banieren kunnen volgende attributen hebben:

Naam - Naam van de banier.

Type - Type van de banier (tekst of grafisch).

Beschrijving (enkel tekst banieren) - Tekst van de banier. Dit kan een gewone tekst of een HTML-geformatteerde tekst zijn. Indien u niet vertrouwd bent met HTML, wordt u aangemoedigd om een geformatteerde beschrijving toe te voegen, door gebruik te maken van de ingebouwde WYSIWYG HTML-bewerker te gebruiken.

Opmerking: Banier beschrijving zijn voor verschillende talen. Schakel simpelweg naar de benodigde taal wanneer u de banier beschrijving bewerkt.

Afbeelding (enkel grafische banier) - Een afbeelding voor de afbeelding.

De afbeeldingen kunnen geüpload worden vanaf een lokale computer of  het server bestandssysteem of gelinkt worden naar een externe locatie waar de afbeelding zich fysiek bevindt. Een alternatieve tekst beschrijft de afbeelding en wordt getoond wanneer de afbeelding ontbreekt of niet getoond kan worden. Het is een goed gebruik om een alternatieve tekst te hebben die geassocieerd is met de afbeelding als een bijkomende SEO-slimme kans.

Afbeeldingen mogen enkel een van de volgende formaten zijn: JPEG, GIF, PNG. Of het kan een SWF-bestand zijn (flash multimedia). Maximum grootte van een geüploade afbeelding is afhankelijk van uw server configuratie. als een regel zou het de 2MB niet mogen overschrijden.

Open in nieuw scherm (Elke grafische banier) - Indien geselecteerd, wordt de URL onder de banier in een nieuw scherm/tab geopend.

URL (enkel grafische banier) - URL waarnaar de banier gelinkt is.

Creatie datum - Datum wanneer de banier gecreëerd is.

Status - Status van de banier (Actief, Verborgen of Uitgeschakeld).