Producten

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte om de producten in uw categorie te beheren. Wanneer u het gedeelte opent, toont een gesorteerde lijst van alle producten in de winkel. Om de lijst te filteren, gebruikt u het zoekformulier boven de lijst.

Elke inschrijving in de lijst heeft de volgende attributen:

Afbeelding - Product thumbnail.

Naam – Naam van het product en de interne product code (SKU nummer). Dit nummer moet niet noodzakelijk uniek zijn, het kan zelfs ontbreken.

Prijs – Product prijs.

Lijst prijs – De prijs die door de product-fabrikant voorgesteld wordt. Het is een goed gebruik om te tonen dat uw prijs lager is dat de lijstprijs.

Hoeveelheid – Het aantal producten in de voorraad.

Status – (Actief – product is beschikbaar op de storefront, Uitgeschakeld - product is niet beschikbaar op de storefront of Verborgen - het product verschijnt niet op de storefront, maar klanten kunnen het product bereiken via een directe link).

Deze attributen kunnen doorlopend verandert worden zonder het product te openen om te bewerken.

Acties op producten

De winkelbeheerder kan de volgende acties op producten uitvoeren:

Producten individueel toevoegen (Voeg product toe knop) of in bulk (Voeg producten in bulk toe link) en producten klonen (Kies actie Kloon geselecteerde).

Verandert product-attributen per product of voor verschillende producten tegelijk (Globale update link).

Exporteer product (Kies Actie Exporteer geselecteerde). Zie onderwerp Administratie/Exporteer data voor meer informatie over exporteer procedures.

Verwijder producten.

Product attributen

Wanneer u een product creëert of bewerkt, zou u een aantal product-attributen moeten specificeren. Gemakshalve worden de attributen in verscheidene tabs gegroepeerd.

Algemeen tab:

Informatie

Naam – Naam van het product zoals die op de storefront en het administratie paneel verschijnt.

Categorieën – Categorieën waartoe het product zal toegewezen worden. Om de hoofd-categorie van het product te definiëren, selecteert u de overeenkomstige radio button.

Prijs – Basis product prijs in de hoofd-munteenheid van uw winkel.

Volledige beschrijving - volledige product beschrijving die op de product detail pagina van de storefront verschijnt.

De beschrijving kan een gewone tekst zijn of een HTML-geformatteerde tekst. Indien u niet vertrouwd bent met HTML, wordt u aangemoedigd om een geformatteerde beschrijving toe te voegen door gebruik te maken van de ingebouwde WYSIWYG HTML-bewerker.

Een informatieve beschrijving helpt niet alleen om uw klanten beter te laten begrijpen of ze het product nodig hebben, maar het is ook gewoon nog een SEO-slimme kans.

Status – (Actief – het product is beschikbaar op de storefront, Uitgeschakeld – het product is niet beschikbaar op de storefront of verborgen - het product verschijnt niet op de storefront, maar klanten kunnen het bereiken via een).

Afbeeldingen - paar van afbeelding om het product te illustreren: een product thumbnail en een grote product-afbeelding.

Beide afbeeldingen kunnen geüpload worden van een lokale computer of het server bestandssysteem of gelinkt naar een externe locatie waar de benodigde afbeelding zich fysiek bevind. Een alternatieve tekst die de afbeelding beschrijft en getoond wordt wanneer de afbeelding afwezig is of niet getoond kan worden. Het is een goed gebruik om een alternatieve tekst te hebben die geassocieerd wordt met de afbeelding als een bijkomende SEO-slimme kans.

Afbeeldingen mogen enkel een van de volgende formaten zijn: JPEG, GIF, PNG. De Maximum grootte van een geüploade afbeelding is afhankelijk van uw server configuratie. Als regel, zou ze de 2MB niet mogen overschrijden.

Opties instellingen

Opties type - Selecteer een type van de product-opties, nl hoe deze product-opties en varianten in de storefront verschijnen: Simultaan - alle opties en varianten verschijnen simultaan en onafhankelijk; Sequentieel - opties en varianten worden opeenvolgend de een na de ander gekozen en klanten zullen in staat zijn om enkel de toegelaten optie combinatie kiezen, uitzonderingen daargelaten.

Uitzonderingen type - Selecteer een type van product opties uitzonderingen: Verboden - alle optie uitzonderingen zijn verboden en de klant kan het product niet met die optie-combinatie aan de winkelwagen toevoegen, alle andere optie-combinaties worden toelaatbaar; Toegelaten - alle optie uitzonderingen zijn toegelaten en de klant kan het product met zo een optie-combinatie aan de winkelwagen toevoegen, alle ander optie-combinatie worden ontoelaatbaar. Om product-opties te specificeren, gebruikt u de bedieningselementen onder de Opties tab.

Prijzen / inventaris

Product code – Interne product code (SKU nummer).

Lijst prijs – Prijs die door de product-fabrikant wordt voorgesteld. Het is goed gebruik om te tonen dat uw prijs lager is dan de lijst prijs.

In voorraad - het aantal producten in de voorraad. Standaard, worden producten die niet in voorraad zijn niet in de storefront getoond totdat u de sta negatieve hoeveelheid in inventaris toe optie activeert in Instellingen Algemeen/Catalogus.

Zero prijs actie – Toegestane actie op het product als het product een zero prijs heeft. Sta gebruikers toe of verbied gebruikers om producten aan de winkelwagen toe te voegen of vraag gebruikers om een aangepaste prijs in te geven.

Inventaris – Manier om de inventaris van het huidige product op te volgen: volg met product-opties of zonder product-opties op of volg helemaal niet op. Als het product geselecteerd is om met opties op te volgen, wordt de gewone product-hoeveelheid onbeschikbaar en wordt u verondersteld om het aantal items in voorraad te voor elk product-optie/variant individueel te specificeren.

Minimum bestel-hoeveelheid - Minimum aantal product items die een klant aan de winkelwagen moet toevoegen om het product te kunnen kopen. De minimum hoeveelheid verschijnt altijd op de product details pagina op de storefront onmiddellijk on de product prijs.

Maximum bestel-hoeveelheid - Maximum aantal product items die een klant in een keer kan bestellen. 0 betekent geen maximum limiet.

Hoeveelheid stap - Het aantal product items tussen twee opeenvolgende keuzes in het Hoeveelheid selectievak.

Lijst hoeveelheid aantal – Maximum aantal keuzes in het Hoeveelheid selectievak.

Belastingen - selecteer toepasbare belastingen. Om de set van beschikbare belastingen te configureren, gebuikt u het gedeelte Verzending/BTW.

SEO / Meta data

Pagina titel - titel van de product-pagina op de storefront, die in de web browser getoond wordt wanneer iemand de pagina bekijkt. Nodig voor SEO-doeleinden.

META beschrijving - Inhoud van de HTML tag die het product beschrijft. Nodig voor SEO-doeleinden.

META sleutelwoorden - Inhoud van de HTML tag die een lijst van sleutelwoorden voor het product bevat. Nodig voor SEO-doeleinden.

Beschikbaarheid

GebruikersgroepenGebruikersgroepen waarvan de leden toegang hebben tot het product.

Creatie datum – Datum wanneer het product aan de catalogus werd toegevoegd.

Beschikbaar sinds - Datum wanneer het product beschikbaar wordt voor verkoop.

Niet-in-voorraad actie - Selecteer als klanten in staat zouden moeten zijn om het product op voorhand te kopen voordat het beschikbaar is voor verkoop of om in te schrijven om een email verwittiging te ontvangen wanneer het product beschikbaar is. Merk op dat de "koop op voorhand"-optie vereist dat u het product in stock heeft, terwijl de "schrijf in voor verwittiging" optie vereist dat u het "niet in voorraad" heeft. Ook, kan de "schrijf in voor verwittiging"-optie niet van toepassing zijn voor producten die met opties opgevolgd worden.

Extra

Product details lay-out - Kies een sjabloon voor de pagina lay-out.

Kenmerk vergelijking - Indien geselecteerd, kan het product gekozen worden ter vergelijking. De beschikbaarheid van het kenmerk vergelijkingskaart op de storefront wordt bepaald door een afzonderlijk blok met het type Kenmerkvergelijking inhoud (Zie gedeelte Ontwerp -> Blokken voor details).

Downloadbaar – Indien geselecteerd, is het product als downloadbaar gelabeld, nl verspreid door downloaden.

Activeer verzending voor downloadbare producten - Indien geselecteerd, is het downloadbaar product gelabeld dat het product een tastbare component heeft die verzending vereist (bv een afgedrukt handleiding).

Tijd-onbeperkte download – Indien geselecteerd, verloopt de download-periode nooit. Als een regel verlopen download links na een bepaalde periode die ingesteld wordt door de Download key TTL optie in Instellingen Algemeen.

Lokalisatie – Lokalisaties waar het product beschikbaar moet zijn. Dit attribuut is enkel beschikbaar wanneer ten minste een lokalisatie gedefinieerd is in het gedeelte Verzending/BTW Lokalisaties.

Korte beschrijving - Korte product beschrijving die op de product lijst pagina van de storefront verschijnt.

De beschrijving kan een gewone tekst of een HTML-geformatteerde tekst zijn. Indien u niet vertrouwd bent met HTML, wordt u aangemoedigd om een geformatteerde beschrijving toe te voegen, door gebruikt te maken van de ingebouwde WYSIWYG HTML- bewerker. Als u dit veld leeg laat, zal de korte beschrijving automatisch genomen worden van de volledige beschrijving (de eerste 300 karakters).

Populariteit – Integer die de populariteit van het product overbrengt, die automatisch berekend wordt. Deze waardering hangt af van het aantal maal het product is bekeken alsook het aantal maal dat het product aan de winkelwagen werd toegevoegd en gekocht. Indien nodig, kan deze waarde manueel aangepast worden. De populariteit van een product beïnvloed hoe de producten geordend worden op de storefront.

Zoekwoorden - lijst van woorden waardoor het product eenvoudig gevonden kan worden in de ingebouwde zoekfunctie.

 

Afbeeldingen tab (bijkomende product afbeeldingen):

Deze tab bevat bijkomstige afbeeldingen voor het product. Elke bijkomende afbeelding wordt voorgesteld door een paar afbeeldingen: een thumbnail en een grote pop-up afbeelding. Bijkomende thumbnails verschijnen op de product details pagina van de storefront onder de hoofd afbeelding thumbnail.  En wanneer een klant kiest om de actieve thumbnail te vergroten, vergroot het in een groot pop-up scherm.

catalog_02

Beide afbeeldingen kunnen geüpload worden vanaf een locale computer of het server bestandssysteem of gelinkt worden naar een externe locatie waar de afbeelding zich fysiek bevind. Een alternatieve tekst beschrijft de afbeelding en wordt getoond wanneer de afbeelding afwezig is of niet getoond kan worden. Het is goed gebruik om een alternatieve tekst te hebben die geassocieerd is met de afbeelding als een bijkomende SEO-slimme kans.

Afbeeldingen mogen enkel de volgende formaten hebben: JPEG, GIF, PNG. De maximum grootte van een geüploade afbeelding hangt af van uw server-configuratie. Als een regel, zou de afbeelding de 2MB niet mogen overschrijden.

Om twee of meerdere afbeelding-paren toe te voegen, gebruikt u deze grafische bedieningselementen: catalog_03 .

 

Opties tab (product opties en varianten):

Deze tab laat u toe om de product opties en varianten te beheren alsook de optie combinatie te bepalen en verboden. toegelaten combinaties toe te voegen (zie ook Opties Instellingen).

Opmerking: In deze tab, kan u ook een globale optie voor het product toevoegen. Voor instructies over hoe globale opties te gebruiken, verwijzen we u graag naar het Globale opties gedeelte verder in deze gids.

Product opties verschijnen op de product details pagina op de storefront als selecteerbare of ingeef parameters van het product. Opties kunnen de volgende attributen hebben:

Naam – Naam van de product-optie zoals die op de storefront verschijnt.

Positie – Positie van de product-optie ten opzicht van de positie van de andere opties in de lijst.

Inventaris – Indien geselecteerd, heeft de optie een afzonderlijk aantal items in voorraad, die afzonderlijk opgevolgd worden.

Type – Type van de product-optie: Select box, Radio groep, Check box, Tekst, Tekst veld of Bestand.

Beschrijving - Beschrijving van de product-optie zoals die op de storefront onder het vraagteken (?) naast de optie-naam verschijnt.

Commentaar – Commentaar om onder de optie op de storefront te tonen.

Vereist - Indien geselecteerd, is deze optie vereist voor selectie/voltooiing.

Ontbrekende varianten behandeling - selecteer hoe ontoelaatbare/ontbrekende optie combinaties behandelt moeten worden: Toon bericht - De optie zal gemarkeerd worden als niet beschikbaar, indien de optie verplicht is (bekijk de vorige instelling) zullen klanten niet in staat zijn om het product aan de winkelwagen toe te voegen; Verberg optie volledig - De optie zal verborgen worden, indien de optie verplicht is (zie de vorige instelling) zullen klanten het product aan de winkelwagen kunnen toevoegen..

Een optie variant is een extensie van de product-optie van het type select box, radio groep of check box, Die een aparte status, icoon en hoeveelheid beloningspunten en een prijs-modificator kan hebben. Optie-varianten hebben de volgende attributen:

Positie – Positie van de variant ten opzicht van de positie van de andere varianten in de lijst.

Naam – Naam van de product variant. Bijvoorbeeld, als de optie "Maat" is getiteld, kunnen de productvarianten van de optie “small”, “medium”, “large”, enz... zijn.

Modificator/Type – Positieve of negatieve waarde die de oorspronkelijke product-prijs modificeert. De modificator kan een absolute waarde of percentage zijn.

Gewicht-modificator/Type – Positieve of negatieve waarde die het oorspronkelijk product-gewicht modificeert. De modificator kan een absolute waarde of percentage zijn.

Status – Status van de product-optie (Actief of uitgeschakeld).

Icoon – Thumbnail om de optie-variant voor te stellen. De afbeelding kan geüpload worden van een lokale computer of het server bestandssysteem of gelinkt worden naar een externe locatie waar de afbeelding zich fysiek bevind. Een alternatieve tekst beschrijft de afbeelding en wordt getoond wanneer de afbeelding ontbreekt  of niet getoond kan worden. Het is een goed gebruik om een alternatieve tekst te hebben die geassocieerd is met de afbeelding als een bijkomende SEO-kans.

Verdiende Punt-modificator/type - positieve of negatieve waarde die het oorspronkelijk aantal beloningspunten modificeert die klanten op hun account ontvangen als ze het product kopen. De modificator kan een absolute waarde of percentage zijn.

Verboden/toegelaten combinaties Beperk het bereik van beschikbare optie combinaties in u winkel. zulke combinaties worden door de Verboden combinaties en Toegelaten combinaties links toegevoegd onder de lijst van productopties. De aanwezigheid van een of andere van de twee links hangen af van de waarde die u in de Uitzonderingen Type selectievak geselecteerd heeft (Algemeen Opties instellingen).

Door een verboden combinatie toe te voegen, voorkomt u dat klanten deze bepaalde combinatie kopen. Door een toegelaten combinatie toe te voegen, maakt u deze combinatie beschikbaar voor verkoop, maar schakelt u automatisch de overige combinaties uit.

Voor elke toegevoegde optie aan een combinatie, kan u kiezen om een specifieke optie of waarde niet te kiezen, maar een van de volgende alternatieven te selecteren: Elke variant (optie beïnvloed de uitzondering niet) of Geen variant kan geselecteerd worden (optie wordt uitgeschakeld indien de voorwaarden van de uitzondering voldaan werden).

U kan kiezen om de niet-beschikbare opties te verbergen of om een waarschuwingsbericht te tonen wanneer een klant probeert om zulke opties aan de winkelwagen toe te voegen (Uitzondering-stijl select box in Instellingen Algemeen/Catalogus).

Option combinations worden gebruikt om een onafhankelijk inventaris voor een bepaalde combinatie van producten op te maken. Ook wordt een aparte thumbnail en grote afbeelding aan de combinatie toegewezen.

Om de speciale onderverdeling te betreden om de combinaties te beheren, gelieve dan de Optie-combinaties link te gebruiken onder de lijst van opties. De inventaris wordt normaal gezien automatisch bijgewerkt. Toch, indien u verondersteld dat de combinatie inventaris de foutieve waardes toont, gelieve dan op de Herbouw combinaties link te drukken om de inventaris bij te werken.

 

Verzending-eigenschappen tab:

Deze tab bevat een aantal product eigenschappen die belangrijk zijn voor de verzending van dit product naar de klanten.

Gewicht - Het gewicht van een enkel product in de standaard gewichtseenheid van uw winkel.

Gratis verzending - Indien geselecteerd, wordt het product gratis naar de klant verscheept, nl geen verzendingskosten voor het product worden berekend.

Vrachtkosten - behandelingsvergoeding (verzekering, verpakking, enz...) die toegevoegd wordt aan de product-kost.

Items in een doos - Het minimum en maximum aantal product items die verzonden worden in een afzonderlijke doos.

Lengte doos - lengte van een afzonderlijke doos.

Breedte doos - Breedte van een afzonderlijke doos.

Hoogt doos - Hoogte van een afzonderlijke doos.

De laatste vier opties zijn nodig om een nauwkeurigere verzendingskost schatting wanneer een real-time verzendingsmethode met de ondersteuning van een meerdere dozen verzending gebruikt wordt (UPS, FedEx en DHL). Als u de doos afmetingen niet specificeert, zullen de waardes van de globale configuratie instellingen gebruikt worden van een bepaalde verzendingsdrager. Zie ook onderwerp Verzending en BTW.

 

Hoeveelheid-kortingen tab (product groothandel prijzen):

Deze tab bevat een lijst van de product groothandelsprijzen die de volgende attributen hebben:

Hoeveelheid - Het minimum aantal product-items om te kwalificeren voor de product groothandel prijzen.

Prijs - Product groothandel-prijs (per item).

GebruikersgroepGebruikersgroep waarvan de leden gebruik kunnen maken van de groothandelsprijs.

 

Bestanden tab (bestanden voor het downloadbaar product):

Deze tab bevat een lijst van bestanden die geaccosieëerd zijn met dit downloadbaar product. Elk bestand kan de volgende attributen hebben:

Naam – Naam van de bestanden zoals uw klanten die zullen zien op de product-pagina. Merk op dat dit de oorspronkelijke bestandsnaam niet verandert.

Positie – Positie van het bestand ten opzichte van de andere bestanden in de lijst.

Bestand - Bestand om te downloaden. Het bestand kan geüpload worden van een lokale computer of het server bestandssysteem of gelinkt worden naar een externe locatie waar het bestand zich fysiek bevindt.

Voorbeeld - Voorbeeld-bestand dat vrijblijvend gedownload kan worden van de product detail pagina op de storefront.

Activatie mode – Mode van download link activatie: Onmiddellijk = Onmiddellijk nadat dat bestelling geplaatst werd; Na voltooide betaling = Eens dat de bestellingsstatus verandert is naar Verwerkt of Voltooid; Manueel = manueel door de winkelbeheerder.

Max downloads – Maximum aantal van toegelaten product downloads per klant.

Licentie overeenkomst – Tekst van de licentie overeenkomst van het bestand.

Overeenkomst vereist - Optie om de klanten te overtuigen om de licentie overeenkomst te accepteren aan de kassa.

Lees mij - Tekst van het "Lees mij"-bestand van het bestand (bv, installatie instructies, enz...).

 

Blokken tab (inhoud van de product detail pagina):

In deze tab, kan u de blokken ordenen die op de product detail pagina verschijnen op de storefront alsook aangepaste inhoud-blokken toevoegen. Voor meer informatie over het blokken te beheren, verwijzen we u graag naar het Ontwerp -> Blokken gedeelte in deze gids.

 

Add-ons tab (product attributen die afhankelijk zijn van de actieve add-on modules):

Configureerbaar – Indien geselecteerd, is het product gelabeld als configureerbaar, nl bestaande uit meerdere componenten. Eens u deze optie selecteert en het product opslaat, zal een nieuwe Configuratie tab toegevoegd worden aan de product detail pagina. Gebruik de bedieningselementen onder deze nieuwe tab om de product-configuratie te definiëren.

Leverancier – Naam van de product-leverancier (Voor producten die aan een derde-partij leverancier toebehoren die de producten levert voor uw winkel).

Retourneerbaar - Indien geselecteerd, is het product gelabeld als beschikbaar voor retourneren..

Retour periode – Tijdsperiode die op de dag van aankoop volgt waarin het product teruggestuurd kan worden.

Verkochte hoeveelheid - Aantal verkochte product items. Deze waarde wordt automatisch berekend indien de Bestsellers add-on beschikbaar is (Administratie Add-Ons). Toch ,kan u de huidige waarde manueel veranderen.

Leeftijd verificatie – Indien geselecteerd, wordt de toegang tot het product beperkt door de leeftijd van de klant.

Leeftijdslimiet – Minimum leeftijd om toegang tot het product te hebben.

Waarschuwingsbericht – Bericht dat getoond wordt wanneer de klant niet in aanmerking komt om toegang tot het product te hebben.

Beoordelingen – Beoordelingen of waarderingen van de klant of beide.

Koop nu URL - URL onder de Koop nu knop dat naar de externe website van de product-verkopen leidt. Deze optie verschijnt wanneer de catalogus mode geactiveerd is in Administratie Add-Ons.

 

Kenmerken tab (extra velden):

Deze tab laat u toe om de waarden van de extra velden te definiëren die voor het product van belang zijn. De set van extra velden wordt bepaald in Catalogus Product Kenmerken.

 

Koop samen tab (Gebonden producten):

Opgelet! deze functie is niet beschikbaar wanneer het product aan een Herhalingsplan toegewezen is.

In deze tab, kan u producten verbinden met andere producten uit de catalogus en een korting aanbieden wanneer de gebonden producten samen gekocht worden. Een set van gebonden producten wordt een product-combinatie genoemd. De korting wordt op de product detail pagina van de storefront gepromoot en klanten kunnen beslissen of ze van de aanbieding willen genieten of niet.

Samen met de set van gebonden producten en de aangeboden korting heeft elke combinatie de volgende attributen:

Naam – Naam van de product combinatie.

Beschrijving - Beschrijving van de product-combinatie zoals die op de storefront verschijnt.

Beschikbaar vanaf - Datum vanaf wanneer de product-combinatie beschikbaar wordt voor de klanten.

Beschikbaar tot - datum tot wanneer de product combinatie beschikbaar is.

Toon in promoties - Indien geselecteerd, verschijnt de product combinatie in Producten Promoties.

Status – Status van de product-combinatie (Actief of Uitgeschakeld).

 

Tags tab:

Deze tab bevat een lijst van tags die geassocieerd zijn met het product. Tags verschijnen op de storefront in een speciaal zijvak Tag cloud getiteld. Voor meer informatie over de product tags, verwijzen we u graag naar het gedeelte Website > Tags verder in deze gids.

Populaire tags – Tags die aan het product zijn toegevoegd door alle gebruikers.

Mijn tags – Tags die door u aan het product zijn toegevoegd.

 

Configuratie tab:

Deze tab verschijnt als de Configureerbaar check box geselecteerd is in de Add-ons tab. De configuratie kan verschillende product groepen bevatten , nl componenten van het configureerbare product, die klanten kunnen selecteren op de storefront.

Positie – Positie van de groep ten opzichte van de andere groepen in de lijst.

Stap – Stap waaraan de component verschijnt.

Groep naam – Naam van de product groep waartoe de component behoort.

Standaard configuratie producten - De producten die standaard in de configuratie geselecteerd zijn.

Vereist - Indien vereist, moet de klant een product kiezen dat tot de groep behoort.

Voor meer informatie over hoe configureerbare producten te beheren, verwijzen we u graag naar het gedeelte Catalogus -> Configurator verder in deze gids.

 

Bijlagen tab:

Deze tab bevat de product bijlagen, die bestanden zijn die met de producten geassocieerd zijn. In tegenstelling tot de inhoud van de Bestanden tab, zijn de bestanden die hier verschijnen beschikbaar ook voor niet-downloadbare producten. Elke bijlage kan de volgende attributen hebben:

Name – Name of the product attachment.

Positie – Positie van de bijlage ten opzichte van de andere product bijlages.

Bestand - Bestand dat als de productbijlage gebruikt wordt. Het bestand kan van een lokale computer of het server bestandssysteem geüpload worden of gelinkt worden naar een externe locatie waar het bestand zich fysiek bevindt.

Gebruikersgroepen - Gebruikersgroep waarvoor het bestand beschikbaar is voor de leden.

 

Vereiste Productentab:

Deze tab bevat een lijst van vereiste producten, die samen met dit product gekocht moeten worden.

 

Beloningspunten tab:

Gebruik deze tab om de product-prijs in beloningspunten te bepalen en het aantal beloningspunten te specificeren die verdient worden wanneer dit product gekocht wordt.

Laat betaling met punten toe - Indien geselecteerd, kan voor het product betaald worden met beloningspunten.

Negeer globale PER – Indien geselecteerd, heeft het product een vaste prijs in punten die onafhankelijk is van de punten-naar geld wisselkoers.

Prijs in punten - Vaste product prijs in punten.

Negeer globale/categorie punten waarde voor dit product - Indien geselecteerd, primeert de onderstaande waarde de globale beloningspunten die in Producten Beloningspunten gespecificeerd worden.

Gebruikersgroep -Gebruikersgroep waarvan de leden beloningspunten krijgen voor het kopen van het product.

Bedrag - Het aantal beloningspunten die uitgekeerd worden aan het gebruikersgroepslid die het product kocht.

Bedragstype - Absolute aantal punten of percentage-gebaseerde waarde die op de volgende manier berekend wordt: De product-kost wordt door 100 gedeeld en het resultaat wordt vermenigvuldigd door de waarde in het veld.

 

Beoordelingen tab:

Lijst van klanten-beoordelingen van het product. Dit vereist dat het Beoordelingen veld in de Add-ons tab ingesteld is op Communicatie, Waardering of beide. In deze tab kan u eigen beoordelingen toevoegen en bestaande product beoordelingen en waarderingen bewerken.