Product filters

Top  Previous  Next

Product filters worden op de storefront getoond en laten uw klanten toe om snel de producten te vinden die aan bepaalde parameters voldoen zoals het prijs-bereik, fabrikant, enz... De parameters kunnen standaard product-velden zijn of de extra velden die gedefinieerd worden in Catalogus Product kenmerken.

U kan filters beschikbaar maken in de hele winkel of enkel in bepaalde categorieën.

Belangrijk: Als product filters niet op de storefront verschijnen, gelieve ze dan te voorzien in een speciaal blok in Ontwerp Blokken.

product_filter

Filter attributen

Hieronder vindt u de lijst van attributen die toegewezen kunnen worden aan een product-filter.

Algemeen tab:

Naam – Naam van de filter.

Positie – Positie van de filter ten opzichte van de andere filters in de lijst.

Toon op de home page - Indien geselecteerd, verschijnt de filter op de home page van de filter.

Filter met – Parameter waarmee de producten gefilterd worden. Dit kan een standaard product veld zijn (prijs, in voorraad, gratis verzending of de product-leverancier ), of een extra veld (product kenmerk) van een van de volgende types: select box en multiple check box.

Bereiken tab:

Positie – Positie van de parameter ten opzichte van de andere parameters in de lijst.

Naam – Naam van het bereik zoals die op de storefront verschijnt. Als uw klanten de toelating hebben om de munteenheid op de storefront te veranderen, gebruikt u de variabel %N:price% - waarbij N een nummer is - om het munteenheid-teken te vervangen. In dit geval, zullen de klanten de filter zien als $50 - $150, €50 - €150, enz. afhankelijk van de geselecteerde munteenheid.

Van- Tot – Bereik van waardes die onder de filter vallen. bijvoorbeeld, kan het 50 tot 150 zijn als de producten op prijs gefilterd worden.

Categorieën tab:

Een lijst van categorie-pagina's waarop de filter getoond wordt. Indien geen categorie gespecificeerd is, zal de filter in alle categorieën van de winkel getoond worden.