Globale opties

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte om globale product-opties en optie-varianten in uw winkel te beheren. Globale opties werken op dezelfde manier als product specifieke opties, maar ze kunnen voor meerdere producten van toepassing zijn.

global_options

Optie attributen

Product opties verschijnen op de product detail pagina op de storefront als selecteerbare- of input-parameters. Opties kunnen de volgende attributen hebben:

Naam - Naam van de product-optie zoals die op de storefront verschijnt.

Positie – Positie van de product-optie ten opzichte van de andere opties in de lijst.

Inventaris – Indien geselecteerd, heeft de opties zijn eigen aantal items in voorraad, die afzonderlijk opgevolgd worden.

Type – Type van de product-optie: Select box, Radio groep, Check box, Tekst, Tekstvel of bestand.

Beschrijving - Beschrijving van de product-optie zoals die op de storefront verschijnt onder het vraagteken (?) naast de optie-naam.

Commentaar – Commentaar die onder de optie op de storefront getoond wordt.

Vereist - Indien geselecteerd is deze optie verplicht om te kiezen/in te vullen.

Ontbrekende variant behandeling - Selecteer hoe ontoelaatbare/ontbrekende optie-combinaties behandelt moeten worden: Toon bericht - De optie zal als niet beschikbaar gemarkeerd worden, als de optie verplicht is (zie de vorige instelling) Zullen klanten niet in staat zijn om het product aan de winkelwagen toe te voegen; Verberg optie compleet - De optie zal verborgen worden, als de optie verplicht is (zie vorige instelling) , zullen de klanten in staat zijn op het product aan de winkelwagen toe te voegen.

Varianten attributen

Een optie variant is een extensie van de product optie van de types Select box, Radio groep or Check box, Die hun eigen status, icoon en hoeveelheid beloningspunten kunnen hebben alsook een gewichts- en prijs-modificator. Optie varianten hebben de volgende attributen:

Positie – Positie van de variant ten opzichte van de andere varianten in de lijst.

Naam – Naam van de product variant. Bijvoorbeeld, indien de optie "Maat"getiteld is, kunnen de product-varianten voor de optie “small”, “medium”, “large”, enz... zijn.

Modificator/Type - Positieve of negatieve waarde die de originele product-prijs modificeert. De modificator kan een absolute waarde of een percentage zijn.

Gewichts- modificator/Type - Positieve of negatieve waarde die het oorspronkelijke gewicht van het product modificeert. De modificator kan een absolute waarde of een percentage zijn.

Status - Status van de product-optie(Actief of Uitgeschakeld).

Icoon – Thumbnail om de optie-variant voor te stellen. De afbeelding kan geüpload worden vanaf een lokale computer of het server bestandssysteem of gelinkt worden naar een externe locatie waar de afbeelding zich fysiek bevindt. Een alternatieve tekst beschrijft de afbeelding en wordt getoond wanneer de afbeelding ontbreekt of niet getoond kan worden. Het is een goed gebruikt om een alternatieve tekst te hebben die geaccosieëerd is met de afbeelding als een bijkomende SEO-slimme kans.

Verdiende Beloningspunten modificator/TypeEarned - Positieve of negatieve waarde die het oorspronkelijk aantal beloningspunten modificeert die de klanten op hun account ontvangen wanneer ze het product kopen. De modificator kan een absolute waarde of een percentage zijn.