Configurator

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte op de set parameters en attributen voor configureerbare producten die u in uw winkel verkoopt te definiëren. Configureerbare producten zijn producten met uitwisselbare en optionele componenten en klanten mogen hun eigen product-configuraties creëren zodat het product voldoet aan hun specifieke vereisten. Configureerbare producten worden op de storefront gebouwd in overeenstemming met de regels en afhankelijkheden die door de winkelbeheerder gedefinieerd worden. Dit verzeker dat niet-experte klanten niet een foutief-geconfigureerd complex product bestelt met incompatibele componenten.

configurator

Stappen

Stappen zouden als verschillende stadia beschouwd moeten worden waarin verschillende componenten van een configureerbaar product geselecteerd worden.

Positie - Positie van de stap ten opzichte van de positie van de andere stappen in de lijst. Stappen die een hoger positie (nl een lager integere waarde) moeten eerst uitgevoerd worden. Anders, zullen de klanten niet kunnen doorgaan naar de volgende stap.

Naam - Naam van de stap zoals die op de storefront verschijnt.

Status - Status van de stap (Actief of Uitgeschakeld).

 

Product groepen

Product groepen zijn letterlijk de componenten die in een configuratie opgenomen kunnen worden.

Algemeen tab:

Naam - Naam van de groep.

Afbeeldingen - Paar van afbeeldingen om de product groep te illustreren: een thumbnail en een grote afbeelding.

Beide afbeeldingen kunnen geüpload worden vanaf een lokale computer of het server bestandssysteem of gelinkt worden naar een externe locatie waar de benodigde afbeelding zich fysiek bevindt. Een alternatieve tekst beschrijft de afbeelding en wordt getoond wanneer de afbeelding ontbreekt of niet getoond kan worden. Het is een goed gebruik om een alternatieve tekst te hebben die geassocieerd is met de afbeelding als een bijkomende SEO-slimme kans.

Afbeeldingen mogen enkel een van de volgend formaten zijn: JPEG, GIF, PNG. De maximum grootte van een geüploade afbeelding is afhankelijk van de configuratie van uw server. Als een regel zou die de 2MB niet mogen overschrijden.

Volledige beschrijving - Product-groep beschrijving die op de product detail pagina op de storefront verschijnt.

De beschrijving kan een gewone tekst of een HTML-geformatteerde tekst zijn. Indien u niet vertrouwd bent met HTML, moedigen we u aan om de ingebouwde WYSIWYG HTML-bewerker te gebruiken.

Stap - Stap van de configuratie waar de product-groep verschijnt.

Display type - Type van de product-kiezer in de groep (Select box = drop-down lijst; Check box = meerkeuze lijst; Radio groep = Enkele keuze lijst).

Status - Status van de product groep (Actief of Uitgeschakeld).

Producten tab:

Deze tab bevat een lijst van producten uit de catalogus die gekozen kunnen worden binnen de groep. Gebruik de + Voeg product toe knop om nieuwe producten aan de lijst toe te voegen.

 

Compatibiliteit- klassen

Compatibiliteit-klassen worden gebruikt om afhankekijkheden tussen het product en de product-groepen te definiëren. Voor elke klasse kan u de product-groep specificeren waartoe de klasse behoort, De compatibele product-klassen en de set van producten die tot de klasse behoren definiëren.

Algemeen tab:

Deze lijst bevat algemene attributen van een klasse.

Naam - Naam van de klasse.

Groep - Product-groep waartoe de klasse toegewezen is .

Compatibiliteit-klassen - Andere klassen waarvan de producten compatibel zijn met de producten uit deze klasse (bv. De producten van de klasse "Intel Processoren" zijn compatibel met de producten van de klasse "Intel Moederbord").

Status - Status van de klasse (Actief of Uitgeschakeld).

Producten tab:

Deze tab bevat een lijst van producten uit de catalogus die tot deze klasse behoren. Gebruik de + Voeg Product Toe knop om nieuwe producten aan de lijst toe te voegen.

Een configureerbaar product toevoegen

Om een configureerbaar product toe te voegen:

1.Klik op de Voeg configureerbaar product toe link. U zal doorgestuurd worden naar het standaard formulier om een product te creëren.

2.Vul het formulier in. Voor de betekenis van de velden, raadpleegt u de lijst van product attributen in het Catalogus > Producten gedeelte eerder in deze gids.

3.In de Add-ons tab van het formulier, selecteert u de Configureerbaar check boxen klikt u op de Opslaan knop om de veranderingen toe te passen.

4.Eens de pagina herladen is, gaat u naar de Configuratie tab en selecteert u de componenten (product-groepen) die in de configuratie opgenomen moeten worden.

5.Klik op de Opslaan knop om de veranderingen uit te voeren.