Banieren

Top  Previous  Next

Dit gedeelte onthult statistieken over individuele banier en de efficiëntie van banier door de ratio tussen baniervertoningen en banier klikken te schatten.

statistics_banners

Banier - Banier naam.

Klikken - Hoeveel keer de banier geklikt werd.

Vertoningen - Hoeveel keer de banier vertoond werd.

Conversie - Het percentage ratio tussen het aantal klikken en het aantal vertoningen.

Klik op Details om te zien hoe de vertoningen en klikken opgedeeld worden in dagen.