Autoresponders

Top  Previous  Next

Een autoresponder is een typisch bericht die automatisch naar klanten gestuurd wordt als antwoord op een bepaalde actie (bv om een inschrijving of uitschrijving voor een nieuwsbrief te bevestigen, enz...). Autoresponders worden meestal geassocieerd met een mailing lijst.

Nieuwsbrief attributen

Wanneer u een autoresponder creëert of bewerkt, moet u de volgende details specificeren:

Onderwerp - Onderwerp van de autoresponder.

Gewone tekst body - Gewone tekst body van de autoresponder.

HTML body - HTML-geformatteerde body van de autoresponder. Indien u niet vertrouwd bent met HTML, gebruikt u de ingebouwde HTML-bewerker.

Opmerking: De HTML body kan de volgende variabelen bevatten die automatisch vervangen worden met echte waardes:
%UNSUBSCRIBE_LINK
%SUBSCRIBER_EMAIL
%COMPANY_NAME
%COMPANY_ADDRESS
%COMPANY_PHONE.

Sjabloon - Kies om een van de bestaande nieuwsbrief sjablonen te gebruiken (indien aanwezig).

Status - Status van de autoresponder.