E-mails

Top  Previous  Next

De instellingen in dit gedeelte definiëren de manier waarop EWC Webshop email berichten en verwittigingen zal verzenden.

De drie mogelijke opties zijn:

Via een externe SMTP server;

Via de PHP mail() functie;

Via Sendmail (een populair email routing faciliteit).

Als u een externe SMTP server wil gebruiken, specificeer dan de verbindingsdetails. Als u Sendmail wil gebruiken, specificeer dan het absolute pad naar het uitvoerbare bestand. Als u de PHP mail() functie wil gebruiken, zullen email rechtsreeks door het script gestuurd worden.