Instellingen

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte om de instellingen van uw winkel te configureren. Gemakshalve, worden de instellingen in groepen onderverdeeld. Om tussen de groepen te schakelen, gebruikt u de toggle links.

settings_1