Betalingsmethodes

Top  Previous  Next

In dit gedeelte, kan u de set van betalingsmethodes aanpassen die uw klanten kunnen gebruiken om voor hun bestellingen te betalen. Gemakshalve, worden alle methodes geordend in een enkele lijst die de naam van de methode, zijn huidige status (actief of uitgeschakeld) en een aantal bedieningselementen voorstellen.

Een betalingsmethode toevoegen

Om een betalingsmethode toe te voegen:

1.Ga naar Administratie Betalingsmethodes.

Dit zal een lijst van beschikbare betalingsmethodes tonen.

2.Klik op de Voeg betaling toe knop.

Dit zal een formulier open om een betalingsmethode te creëren/bewerken (zieConfigureren van een betalingsmethode).

payment_01

3.Vul het formulier in.

4.Klik op de Creëer knop onder het formulier.

Een betalingsmethode configureren

Om een betalingsmethode te configureren:

1.Ga naar Administratie -> Betalingsmethodes.

Dit zal een lijst van beschikbare betalingsmethodes tonen.

2.Klik op de Bewerken link die overeenkomt met de naam van de methode die u moet configureren.

Dit zal een formulier openen om een betalingsmethode te creëren/bewerken.

3.Vul het formulier in.

De algemene tab bevat de basisparameters van de methode:

Naam - Naam van de betalingsmethode zoals die aan de kassa verschijnt;

Verwerker - Het online betalingssysteem dat de betalingen zal verwerken die via deze betalingsmethode gemaakt worden. Laat offline indien deze methode geen online verwerken behelst.

Belangrijk: Om betalingen via een online betalingssysteem te accepteren, moet u eerst een account registreren bij dit betalingssysteem.

Sjabloon - Sjabloon om al de noodzakelijk input-velden te tonen op de klant-storefront.

Gebruikersgroepen - Gebruikersgroepen waarvan de leden de methode kunnen gebruiken.

Beschrijving - Kleine beschrijving van de betalingsmethode die op de kassa pagina verschijnt.

Toeslag -Extra geldelijk bedrag dat aan de bestellingstotalen toegevoegd zal worden. Dit kan een vast bedrag of een percentage zijn. Als u zowel een percentage als een vast bedrag specificeert, wordt het percentage eerst toegevoegd.

Betalingsinstructies - De beheerders-instructies aan klanten over het gebruik van de betalingsmethode.

De instructies kunnen een gewone tekst of een HTML gebaseerde tekst zijn. Indien u niet vertrouwd bent met HTML, wordt u aangemoedigd om een geformatteerde beschrijving toe te voegen door gebruik te maken van de ingebouwde WYSIWYG HTML bewerker

Status - Status van de betalingsmethode: actief betekent dat de methode geselecteerd kan worden op de storefront.

Icoon - Icoon om de betalingsmethode op de storefront af te beelden.

Belangrijk: Iconen die u upload of hier naar verwijst worden getoond in speciaal blok waarvan Betalingsmethodes als de inhoud van het blok wordt gespecificeerd. Onthoudt om zulk een blok te creëren in Ontwerp Blokken.

De Configuratie tab verschijnt enkel als u geselecteerd heeft om een online betalingssysteem te gebruiken. Het bevat de instellingen die specifiek zijn aan het betalingssysteem.

4.Klik op de Opslaan knop om de veranderingen toe te passen.