Importeer data

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte voor bulk data import in het CSV (comma-separated values) formaat. Een gepast .csv bestand kan in een derde partij applicatie gecreëerd of bewerkt worden dat dit formaat ondersteunt. Bijvoorbeeld kan het een spreadsheet editor of boekhoudkundige software zijn.

gemakshalve, is dit gedeelte verdeelt in vier onderverdelingen volgens het data type. Om te schakelen tussen de onderverdelingen gebruikt u de toggle links.

import_01

Bestellingen - Gebruik deze onderverdeling om de bestelling details te importeren. Gelieve te onthouden dat u enkel bestelling details kan bijwerken- Nieuwe inschrijvingen toevoegen wordt niet ondersteund.

Producten - Gebruik deze onderverdeling om product detail te importeren, met inbegrip van groothandel prijzen (nl hoeveelheid-gebaseerde kortingen).

Vertalingen - gebruik deze onderverdeling om taal variabelen en landen-staten te importeren.

Gebruikers - gebruik dit gedeelte om gebruikersprofielen te importeren.

Elke onderverdeling mag uit verschillende tabs bestaan. Elke tab bevat twee gebieden. Het bovenste gebied bevat een lijst van velden die het geïmporteerde bestand kan bevatten. Verplichte velden worden in het Vet gedrukt. Het onderste gebied bevat importeer opties die kunnen variëren afhankelijk van het type van de geïmporteerde data.

Importeerbare velden

Hieronder zijn alle velden die in een import bestand kunnen opgenomen worden, opgesomd en beschreven. De lijst is alfabetisch geordend.

Belangrijk: Deze lijst beschrijft alle velden die in EWC Webshop geïmporteerd kunnen worden. Toch moet de geïmporteerd data een bepaald type van informatie reflecteren en al deze velden kunnen daarom niet in een enkel CSV bestand geïmporteerd worden. Om te weten welke velden tegelijk geïmporteerd kunnen worden, verwijzen we u graag naar de lijst van toepasbare velden op de tab  voor het importeren van een bepaald data type.

Active - Gebruikersaccount status. Y = gebruiker is actief, N = gebruiker is uitgeschakeld.

Amount – Het aantal items voor een bepaalde product combinatie.

--- Gebruikers facturatie info ---

Billing: adres.

Billing: adres (lijn 2).

Billing: stad.

Billing: land - twee-letter landencode zoals die in de eerste kolom van de Beheer landen pagina verschijnt (bv US).

Billing: voornaam.

Billing: last name.

Billing: staat.

Billing: titel.

Billing: postcode.

--- Einde van gebruikers facturatie info ---

Categorie – Pad naar de product categorie beginnend van de hoofd-categorie ( bv, Directory///Subdirectory1///Subdirectory2).

Code - ISO code van de staat (bv., NY).

Combination - Beschrijving van de optie combinatie. Bv, "maat": X-Large, kleur: Black".

Combination code - Code van de optie combinatie.

Company – naam van de zaak.

Country code - ISO code van het land (bv., US).

Coupons – kortingsbon nummer.

Date – Datum wanneer de bestelling geplaatst werd. Moet in het MM/DD/JJJJ formaat zijn (bv., 12/25/2009).

Date added – Datum wanneer het product werd toegevoegd. Moet in het MM/DD/JJJJ formaat zijn (bv., 12/25/2009).

Description – Product beschrijving

Detailed image - Absolute pad naar het bestand met een gedetailleerde product afbeelding. Als u de directory voor afbeeldingen in de import opties specificeert, mag dit veld enkel de bestandsnaam bevatten.

Details – Beheerders nota's.

Discount – bestellingskorting.

Downloadable – Downloadbaar product. Y = ja, N = neen.

E-mail – email adres van de gebruiker.

Extra - Bijkomende informatie over het bestellingsitem.

Extra fields - Extra velden van de bestelling in het volgende formaat {Field1: value, Field2: value, Field3: value}.

Fax – Fax nummer.

Feature comparison - Product kan aan de vergelijkingslijst toegevoegd worden. Y = ja, N = neen.

Features - Product kenmerken. Gelieve naar de geïntegreerde hulp (de ?link) te gaan voor meer details.

Files - Absolute pad naar de bestanden die aan het downloadbaar product toegewezen zijn. Als u de bestanden directory voor afbeeldingen in de import opties specificeert, mag dit veld enkel de bestandsnaam bevatten. Verschillende bestandsnamen moeten door een komma gescheiden zijn (bv., file1.pdf, file2.exe, file3.ogg, enz.).

First name – Voornaam gebruiker.

Free shipping - Product wordt gratis verzonden. Y = ja, N = nee.

Inventory tracking - Volg de product inventaris op. D = uitgeschakeld, B = volg met product opties op, O - volg zonder product opties op).

IP address – IP adres van de klant (bv., 192.0.2.12).

Item ID – Uniek ID dat aan elk product in de bestelling toegewezen is. Item Ids zijn verplicht om conflicten te vermijden in situaties waar een bestelling twee identieke producten met verschillende opties bevat.

Language - Twee-letter talen code (bv., EN).

Last name – Achternaam van de gebruiker.

List price – Product's markt prijs van het product (in 0.00 formaat).

Login - gebruikers inlognaam.

Lower limit - Minimum aantal producten om in aanmerking te komen voor de overeenkomstige groothandel prijs. Bijvoorbeeld, bij een gewone prijs van $5 per item kan u het product voor slechts $3 per item aanbieden als een klant 15 of meer producten tegelijk bestelt. In dit geval moet het prijsveld de waarde "$3" hebben en het lager limiet veld de waarde "15" hebben.

Meta description - Product Meta beschrijving.

Meta keywords - Meta sleutelwoorden van het product.

Min quantity - Minimum product hoeveelheid.

Name - Naam van de taal variabel.

Notes – klantennota's van de bestelling.

Options - Product opties. Gelieve naar de geïntegreerde hulp (de ? link )te gaan voor meer details.

Order ID - Bestelling identificatie nummer.

Override exchange rate - Negeer globaal punten wisselkoers. Y = ja, N = neen.

Override points – Herbereken punten die samengaan met het product. Y = ja, N = neen.

Page title - Title van de product-pagina zoals die in de web browser verschijnt.

Pair type – Type van de product afbeelding. M = hoofd, A = bijkomend. De M afbeelding verschijnt in de Gedetailleerde Informatie tab terwijl de A afbeelding in de Afbeeldingen tab verschijnt.

Password - Gebruikerspaswoord dat via de MD5 cryptografische hash functie geëncrypteerd is.

Pay by points – Voor dit product kan met punten betaald worden. Y = ja, N = neen.

Payment ID – Numerieke ID van de betalingsmethode.

Payment information – Betalingsdetails (geëncrypteerd).

Payment surcharge – Bedrag van de toeslag van de betaling.

Phone - Telefoon nummer van de zaak (de Bestellingen tab) of gebruiker (de Gebruikers tab).

Price - Product prijs van de groothandel prijs (De Hoeveelheid kortingen tab).

Product code – SKU (stock-keeping unit) code van het product.

Product ID – Numerieke ID van het product.

Product name – Naam van het product.

Quantity – Het aantal van bestelde items of het huidige product items in voorraad.

Registration date - Datum wanneer de gebruiker registreerde. Moet in de het formaat MM/DD/JJJJ zijn (bv., 12/25/2009).

Search words - Product zoekwoorden.

Secondary categories – Bijkomende categorieën waartoe het product toegewezen is. Categorieën worden gescheiden door puntkomma (bv., b///c; d///e).

Ship downloadable – Bereken verzendingskost voor downloadbare producten. Y = ja, N = neen.

Shipping – Verzendingsdetails (in  het oorspronkelijke formaat).

Shipping cost – Verzendingskost voor de bestelling.

Shipping freight – Verzendingskost van het product.

--- Gebruikers verzendingsinfo ---

Shipping: adres.

Shipping: adres (lijn 2).

Shipping: stad.

Shipping: land - Twee letter landencode zoals die in de eerste kolom van de Beheer landen pagina verschijnt (bv., US).

Shipping: voornaam.

Shipping: achternaam.

Shipping: staat.

Shipping: titel.

Shipping: postcode.

--- Einde van de verzendingsinfo van de gebruiker ---

Short description – Korte product beschrijving.

State - Naam van de staat (bv. New York).

Status - Product (A - actief, D - uitgeschakeld, H – verborgen) of bestelling (C - Voltooid, O - Open, enz.) status.

Subtotal – bestelling-subtotaal.

Supplier - Naam van de product leverancier volgens het "bedrijf"-veld.

Tax exempt – Producten zijn belastingvrij. Y = ja, N = neen.

Taxes – Lijst van belastingen die toepasbaar zijn op het product of de bestelling belastinginfo (in het oorspronkelijk formaat).

Thumbnail - Pad naar het bestand met de product thumbnail. Indien u de directory voor afbeeldingen specificeert in de import opties, zou dit veld enkel de bestandsnaam mogen bevatten.

Title – gebruikerstitel (Mr, Ms, enz.).

Total – Bestellingstotaal.

User group - Gebruikersgroep waarop de korting toegepast wordt.

User group ID - Numeriek ID van de gebruikersgroep waartoe de gebruiker behoort.

User ID – Numeriek ID van de gebruiker.

User type – Type van het gebruikersaccount (A = beheerder, C = klant, P = Partner, S = Leverancier).

Value - Waarde/inhoud van de taal-variabel.

Web site – website van de gebruiker of zaak.

Weight - Product gewicht in de standaard eenheid van de winkel. De standaard gewichtseenheid wordt ingesteld in het gedeelte Administratie -> Instellingen -> Algemeen.

Zero price action - Toegelaten actie op het product als het product een zero prijs heeft. R = Laat gebruikers niet toe om het product toe te voegen aan de winkelwagen, P = Laat gebruikers toe om het product aan de winkelwagen toe te voegen, A = Vraag klanten om een aangepaste product prijs in te geven.

Importeer opties

Hieronder worden al de beschikbare importeer opties opgesomd die al dan niet in een onderverdeling kunnen verschijnen.

Taal - taal van de geïmporteerde data.

Categorie scheidingsteken - Scheidingsteken om kind- en oudercategorieën te scheiden.

Afbeeldingen directory - Directory waar de afbeelden zich bevinden. Gebruikt voor afbeeldingen zonder een gespecificeerd pad.

Bestanden directory - Directory waar de bestanden voor downloadbare producten zich bevinden. Gebruikt voor bestanden zonder een gespecificeerd pad.

Verwijder alle bestaande product bestanden voor import - Indien geselecteerd, worden de bestanden die aan het product toegewezen zijn, verwijderd uit de bestanden directory voor de product import.

Reset inventory - Indien geselecteerd, het aantal items in voorraad voor elk geïmporteerd product op nul gezet voordat het product geïmporteerd wordt.

CSV scheidingsteken - Scheidingsteken om de geïmporteerde waardes te onderscheiden.

Selecteer bestand - Locatie van het geïmporteerd bestand. Het kan een lokaal pad of een URL naar een externe bron.

Kenmerk scheidingsteken - Scheidingsteken om meerdere product kenmerken te scheiden.

Prijs decimaal scheidingsteken - Decimaal scheidingsteken voor de productprijzen.