Exporteer data

Top  Previous  Next

Dit gedeelte is in staat om data in het CSV (comma-separated values) formaat te exporteren, met inbegrip van de tab-gescheiden data feed die legaal is voor Google Base.Alhoewel zowel de gewone en de Google base exporteer procedures dezelfde EWC Webshop interface gebruiken, worden de twee taken afzonderlijk beschreven:

Exporteren als gewone CSV;

Exporteren naar Google Base.

Exporteren als gewone CSV

Gemakshalve, wordt dit gedeelte in 4 onderverdelingen gedeeld volgens het data type. Om tussen de onderverdelingen te schakelen, gebruikt u de toggle rechts.

import_01

Bestellingen - Gebruik deze onderverdeling om bestellingsdetails te exporteren.

Producten - Gebruik deze onderverdeling om product details te exporteren, met inbegrip van groothandelsprijzen (bv hoeveelheidskortingen ) alsook product feeds naar Google Base te exporteren.

Vertalingen - Gebruik deze onderverdeling om taal-variabelen en landstaten te exporteren.

Gebruikers - Gebruik dit gedeelte om gebruikersprofielen te exporteren.

Elke onderverdeling kan uit verschillende tabs bestaan. Elke tab kan uit twee gebieden bestaan: Het bovenste gedeelte bedient de inhoud van het exporteer-bestand en het onderste gedeelte bedient de exporteer opties die kunnen variëren volgens het type van de geëxporteerde data.

Exporteer bestand inhoud

De inhoud van een exporteer bestand wordt met twee list boxes bedient. De Geëxporteerde velden list box bevat een lijst van alle velden die in het exporteer bestand zullen opgenomen worden terwijl de Beschikbare velden list box velden bevat dit aan het exporteer bestand kunnen toegevoegd worden. Exporteerbare velden en hun betekenis worden hieronder Opgesomd.

export_02

Om velden van een lijst naar een andere te verplaatsen, gebruikt u de tweeling horizontale pijlen tussen de lijsten. Om de items in de lijst van geëxporteerde velden te herschikken, gebruikt u de tweeling verticale pijlen onder de lijst. Indien nodig, kan u een bepaalde opmaak van geëxporteerde velden opslaan en hergebruiken..

Opmerking: Gemarkeerde velden in de Geëxporteerde velden lijst zijn verplicht en kunnen niet uit de lijst verwijderd worden.

Hieronder zijn de velden die in een exporteer bestand opgenomen kunnen worden. De lijst is alfabetisch geordend.

Belangrijk: Deze lijst beschrijft alle velden die uit  EWC Webshop geëxporteerd kunnen worden in het CSV formaat. Toch moet de geëxporteerde data bepaalde data reflecteren en niet al deze velden kunnen in een enkel CSV bestand geëxporteerd worden. Om te weten welke velden samen geëxporteerd kunnen worden, verwijzen we u graag naar de lijst van toepasbare velden in de tab voor het exporteren van een bepaald data type.

Amount - Aantal items van een bepaalde product combinatie.

--- Gebruikers facturatie info ---

Billing: adres.

Billing: adres (lijn 2).

Billing: stad.

Billing: land - Twee-letter landencode zoals die in de eerste kolom verschijnt van de Beheer landen pagina (bv., US).

Billing: voornaam.

Billing: achternaam.

Billing: staat.

Billing: titel.

Billing: postcode.

--- Einde van gebruikers facturatie info ---

Categorie – Pad naar de product categorie vanaf de hoofd directory.

Code - ISO code van de staat.

Combination - Beschrijving van de optie combinatie bv. E.g., "Grootte: X-Large, Kleur: Black".

Combination code - Code van de optie combinatie.

Company – Bedrijfsnaam.

Country code - ISO code van het land.

Coupons – Kortingsbon nummer.

Date – Datum wanneer de bestelling geplaatst werd.

Date added – Datum wanneer het product aan de catalogus werd toegevoegd.

Description – Product beschrijving.

Detailed image - Pad naar het bestand met een gedetailleerde product afbeelding.

Details – Beheerder-nota's.

Discount – Bestelling korting.

Downloadable – Markeer om als downloadbaar product aan te duiden.

E-mail – Gebruikers email adres.

Extra - Bijkomend informatie over het bestelde item.

Fax – Fax nummer.

Feature comparison - Markeer om aan te duiden dat het product aan een vergelijkingslijst kan worden toegevoegd.

Features - Product kenmerken.

Files - Pad naar bestanden die aan het downloadbaar product zijn toegewezen.

First name – voornaam van de gebruiker.

Free shipping - Markeer om aan te duiden dat een product gratis verzonden wordt.

Image URL - URL van de product afbeelding.

Inventory tracking - Markeer om de inventaris opvolgingsopties aan te duiden.

IP address – IP adres van de klant.

Item ID – Uniek ID dat aan elk product in de bestelling wordt toegewezen. Item ID's zijn vereist om conflicten te vermijden in situaties wanneer een bestelling twee identieke producten met verschillende opties bevat.

Language - Twee-letter talencode.

Last name – Achternaam van de gebruiker.

List price – Marktprijs van het product.

Localizations - Lokalisaties waar het product beschikbaar is.

Login - inlognaam van de gebruiker.

Lower limit - Minimum aantal product-items om in aanmerking te komen voor de overeenkomstige groothandelsprijs.

Meta description - Meta beschrijving van het product.

Meta keywords - Meta sleutelwoorden van het product.

Min quantity - Minimum product hoeveelheid.

Name - Naam van de taal-variabel.

Notes – Nota's van de klant op de bestelling.

Options - Product opties.

Order ID - Identificatie nummer van de bestelling.

Override exchange rate - Markeer om aan te duiden dat de globale punten wisselkoers genegeerd wordt.

Override points – Markeer om aan te duiden dat de punten die samengaan met het product herberekend moeten worden.

Page title - Titel van het product zoals die in de web browser verschijnt.

Pair type – Type van de product afbeelding.

Password - gebruikerspaswoord wordt via de MD5 cryptografische hash functie geëncrypteerd.

Pay by points – Markeer om aan te duiden dat men voor het product kan betalen met punten.

Payment ID – Numeriek ID van de betalingsmethode.

Payment information – Betalingsdetails (geëncrypteerd).

Payment surcharge – Bedrag van de toeslag op de betaling.

Phone - Bedrijfs- (Bestelling tab) of gebruikers- (de gebruiker tab) telefoonnummer.

Price - Product prijs of de groothandelsprijs ( de Hoeveelheid kortingen tab).

Product code –  SKU (stock-keeping unit) code van het product.

Product ID – Numeriek ID van het product.

Product name – Naam van het product.

Product URL - De URL van de product detail pagina.

Quantity – Aantal bestelde items of het huidige aantal product items in stock.

Search words - Product zoekwoorden.

Secondary categories – Bijkomende categorieën waartoe het product toegewezen is.

Ship downloadable – Markeer om aan te duiden dat een verzendingskost moet worden aangerekend voor de downloadbare producten.

Shipping – Verzendingsdetails in het oorspronkelijke formaat.

Shipping cost – Verzendingskost voor de bestelling.

Shipping freight – Verzendingskost voor het product.

--- Gebruikers verzendings info ---

Shipping: adres.

Shipping: adres (lijn 2).

Shipping: stad.

Shipping: Land - Twee-letter landencode zoals die in de eerste kolom van de Beheer landen pagina verschijnt.

Shipping: voornaam.

Shipping: Achternaam.

Shipping: staat.

Shipping: titel.

Shipping: Postcode.

--- Einde van de gebruikers verzendingsinfo ---

Short description – Korte product beschrijving.

State - Naam van de staat.

Status - Product status.

Subtotal – Bestelling subtotaal.

Supplier - Naam van de product-leverancier volgens het "Bedrijf"-veld.

Tax exempt – Markeer om aan te duiden dat het product vrij is van belastingen.

Taxes – Lijst van belastingen die op het product van toepassing kunnen zijn of de belasting-info van de bestelling in het oorspronkelijke formaat.

Thumbnail - Pad naar het bestand met de product thumbnail.

Title – Titel van de gebruiker.

Total – Totaal van de bestelling.

User group - Gebruikersgroep waarop de korting van toepassing is.

User ID – Numeriek ID van de gebruiker.

User type – Type van het gebruikersaccount.

Value - Waarde/inhoud van de taal-variabel.

Web site – Bedrijfs- of gebruikers website.

Weight - Gewicht van het product in de standaard eenheid van de winkel.

Zero price action - Markeer om de toegelaten actie op het product aan te duiden indien het product de ZERO prijs heeft.

Exporteer opties

Hieronder worden alle beschikbare exporteer opties opgesomd die al dan niet kun verschijnen in een onderverdeling (in alfabetische volgorde).

Category delimiter - Scheidingsteken op kind- en ouder categorieën van elkaar te scheiden.

CSV delimiter - Scheidingsteken om de geëxporteerde waardes te scheiden.

Filename - Naam van het geëxporteerde bestand.

Files directory - Directory waar bestanden voor downloadbare producten zich bevinden. Wordt gebruikt voor bestanden waar geen pad voor gespecificeerd werd.

Images directory - Directory waar afbeeldingen zich bevinden. Wordt gebruikt voor bestanden waar geen pad voor gespecificeerd werd.

Language - Taal van de geëxporteerde data.

Output - Locatie om het bestand op te slaan.

Features delimiter - Scheidingsteken om meerdere productkenmerken te scheiden.

Price decimal separator - Decimaal scheidingsteken voor product prijzen.

Exporteren naar Google Base

Product data kan in het formaat, dat legaal is voor Google Base en Google Product Search, geëxporteerd worden.

Om een data feed naar Google Base te creëren en exporteren:

1.In het Administratie paneel, opent u het gedeelte Administratie -> Exporteer data -> Producten.

2.Zorg ervoor dat u op de Google Base tab bent. Indien dit  niet het geval is, ga dan naar de tab.

Deze tab bevat twee gebieden: Het bovenste bedient de inhoud van de product feed en het onderste gedeelte bedient de exporteer opties.

Feed inhoud

De inhoud van het geëxporteerde product feed bestand wordt door twee list boxes bedient. De Geëxporteerde velden list box bevat een lijst van velden die in de feed opgenomen zullen worden terwijl de Beschikbare velden list box de velden bevat die aan de feed kunnen toegevoegd worden. Gelieve de betekenis van de exporteerbare velden in de officiële Google Base Hulp te vinden op http://base.google.com/support/bin/answer.py?answer=78170 .

export_03

Om velden van een lijst naar een andere te verplaatsen, gebruikt u de tweeling horizontale pijlen tussen de lijsten. Om de items in de lijst van geëxporteerde velden te herschikken, gebruikt u de tweeling verticale pijlen onder de lijst. Indien nodig, kan u een bepaalde opmaak van geëxporteerde velden opslaan en hergebruiken..

Opmerking: Gemarkeerde velden in de Geëxporteerde velden lijst zijn verplicht en kunnen niet uit de lijst verwijderd worden.

Exporteer opties

Language - Taal van de geëxporteerde data.

Product type - Type van producten in de feed.

Condition - Toestand van de producten in de feed.

Export discounts - Indien geselecteerd, worden kortingen ook geëxporteerd

Filename - Naam van het geëxporteerde bestand.

3.Kies de feed inhoud en definieer de exporteer opties.

4.Klik op de Exporteer knop om de feed te creëren en exporteer het naar Google Base.

Belangrijk: De geëxporteerde feed wordt direct geüpload naar de Google Base server via FTP. De verbindingsdetails worden gedefinieerd in Instellingen Google Base.