Database

Top  Previous  Next

Dit gedeelte is ontworpen om u te helpen om de winkel-database te onderhouden. Meer bepaald kan u een reservekopie van de database nemen en hem herstellen met een reservekopie. Een andere taak die u kan hier uitvoeren is om de winkel database te optimaliseren. Daarnaast bevat het gedeelte een link naar de database logs en een link naar de informatie over de PHP omgeving op uw server (functie phpinfo).

Een database-reservekopie creëren

een database-reservekopie bestaat uit het maken van een database dump, een SGL bestand dat een register bevat van de tabelstructuur en de data van een database. Het bestand wordt naar de directory <ewcwebshop_dir>/var/database/backup/ opgeslagen. Voor veiligheidsredenen, is het aangeraden dat u de dump verhuist van de standaard directory en het te bewaren in een directory die niet via het web betreden kan worden.

Om een reservekopie te maken van de database:

1.Ga naar Administratie Database Reservekopie.

2.De parameters van de reservekopie specificeren.

Selecteer tabellen - De lijst van de database tabellen die in de reservekopie opgenomen zullen worden. De tabellen met de  "ewcwebshop" prefix worden standaard in de lijst geselecteerd.

Opmerking: om meerdere inschrijvingen te selecteren, drukt u en houdt u de CTRL of SHIFT toetsen in.

Reservekopie database schema - Indien geselecteerd, bevat de reservekopie de structuur van de database-tabellen. Normaal gezien, zou deze optie ingeschakeld moeten zijn tenzij u een reden heeft om het niet te doen.

Reservekopie database dataIndien geselecteerd, bevat de reservekopie de database data eigenschappen. Normaal gezien, zou deze optie ingeschakeld moeten zijn tenzij u een reden heeft om het niet te doen.

Comprimeer het reservekopie bestand – Indien geselecteerd, zal het reservekopie (SQL bestand die de database dump bevat) gecomprimeerd worden in een TAR archief.

Reservekopie bestandsnaam – Naam van het SQL bestand dat de reservekopie (database dump) bevat.

Belangrijk: Als u koos om het reservekopie-bestand te comprimeren, zal de bestandsnaam uitgebreid worden met de .tgz extensie.

3.Klik op de Reservekopie knop.

Het systeem zal de database dump creëren, de vooruitgang tonen en uiteindelijk het in een SQL bestand opslaan.

Een database herstellen met een reservekopie

De database herstellen bestaat eruit de SQL dump te herstellen die gecreëerd werd tijdens de reservekopie.

Belangrijk: Wanneer u de database herstelt uit een SQL dump, zullen de bestaande tabellen overschreven worden.

Om de database te herstellen:

1.Ga naar Administratie Database Herstellen.

2.Vind het bestand dat de SQL dump bevat (locale computer, deze server of een externe locatie) of de gepaste dump te selecteren als het zich in de standaard dump bevindt <ewcwebshop_dir>/var/database/backup/.

database_01

3.Klik op de Herstel knop.

De database optimaliseren

Database optimalisatie die u hier kan uitvoeren bestaat eruit om ongebruikt schijfruimte opnieuw op te eisen en de database bestanden de defragmenteren.

Om de database te optimaliseren, gaat u naar Administratie Database Onderhoud en klikt u op Database optimaliseren. Het systeem zal de database optimaliseren terwijl het de vooruitgang toont.

Belangrijk: We raden ten stelligst aan dat u een reservekopie van de database maakt voordat u begint te optimaliseren. In dit geval, zal u in staat zijn de originele database te herstellen indien er iets misloopt tijdens de optimalisatie.