Data feeds

Top  Previous  Next

Gebruik dit gedeelte om aangepaste product feeds van enige configuratie te creëren. De feeds die u hier creëert kunnen regelmatig geüpload worden naar verschillende shopping directoria  (bv., Google Product Search, Shopzilla, Shopping.com, enz.) of een andere externe locatie die via FTP bereikt kunnen worden.

Belangrijk: Dit gedeelte vereist dat u de Data feeds add-on ingeschakeld en geconfigureerd heeft in Administratie Add-Ons.

Een data feed creëren/configureren

Om een aangepaste data feed te creëren en configureren:

1.In het Administratie paneel, gaat u naar Administratie Data feeds.

Het gedeelte bevat een lijst van data feeds die in de winkel beschikbaar zijn.

datafeeds_01

2.Klik op de Voeg data feed toe knop.

Dit zal een formulier openen om een data feed te creëren/configureren. Het formulier bevat drie tabs:

Algemeen tab:

Data feed naam - Naam van de data feed.

Bestand naam - Naam van het geëxporteerde bestand.

Taal - Taal van de data in de feed.

Categorie scheidingsteken - Scheidingsteken om kind- en oudercategorieën te onderscheiden.

Kenmerken scheidingsteken - Scheidingsteken om product kenmerken te onderscheiden.

Afbeeldingen directory - Directory waar de product afbeeldingen zich bevinden. Gebruikt voor afbeeldingen zonden een gespecificeerd pad.

Bestanden directory - Directory waar de bestanden voor downloadbare producten zich bevinden. Gebruikt voor bestanden zonder gespecificeerd pad.

Prijs decimaal scheidingsteken - Decimaal scheidingsteken voor product prijzen.

CSV scheidingsteken - Scheidingsteken om data in de feed te onderscheiden.

Sluit uitgeschakelde producten uit - Indien geselecteerd, worden producten die uitgeschakeld zijn in de product catalogus worden niet opgenomen in de data feed.

Status - Status van de data feed (Actief of Uitgeschakeld).

Server directory - Directory op uw server waarnaar de data feed geëxporteerd zal worden. Zorg ervoor dat de directory schrijfrechten heeft.

FTP server - URL van de target directory op de FTP server waarnaar de data feed geüpload moet worden.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de URL u hier ingeeft voldoet aan het volgende formaat: host[:port]/directory. Bijvoorbeeld, ftp.example.com:21/home/johndoe/feeds.

FTP gebruikersnaam - Uw gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de FTP server.

FTP paswoord - Uw paswoord om toegang te krijgen tot de FTP server.

Export met cron naar - Optie om te kiezen waarnaar de data feed geüpload moet worden: Een directory op de huidige server of een derde partij FTP server.

Geëxporteerde items tab:

Gebruik deze tab om te selecteren welke individuele producten en/of product categorieën van uw catalogus in de data feed moeten opgenomen worden.

datafeeds_02

Velden in kaart brengen tab:

Gebruik deze tab om een lijst van velden te ordenen die opgenomen zijn in de data feed. Elk veld heeft de volgende attributen:

Pos. - Positie  van het veld ten opzichte van de positie van de andere velden in de data feed.

Veld naam - Naam van het veld.

Veld type - Betekenis van de data in het veld.

Actief - Checkbox om de beschikbaarheid van het velde te bepalen.

3.Vul het formulier in.

4.Klik op de Creëer knop.

De nieuwe data feed zal tussen de andere data feeds in uw winkel verschijnen.