Google Export

Top  Previous  Next

Deze module schakelt de mogelijkheid om producten uit de Google product catalogus te exporteren. Om de connectie details te configureren, gebruikt u het gedeelte Instellingen Google Base. Om de export opties te configureren, gebruikt u het gedeelte Administratie Exporteer Data Producten Google base.