Beloningspunten

Top  Previous  Next

Deze module maakt een punten-gebaseerd bonus programma mogelijk in uw winkel. In zulk een programma, worden klanten beloont voor een product met een zekere hoeveelheid aan bonuspunten die ze op hun accounts kunnen ontvangen. Later kunnen ze deze punten gebruiken om voor producten te betalen of om de originele product-kost te reduceren als het bestaande aantal punten de kost niet totaal dekt.

Punten kunnen aan een afzonderlijk product of product categorie gebonden worden. In het laatste geval zal de klant punten ontvangen voor elk product uit de categorie. Ook, kunnen punten deel uitmaken van een lidmaatschap-niveau, nl punten worden aan een gebruikersgroep toegewezen worden en alle klanten die tot de gebruikersgroep behoren ontvangen bonuspunten wanneer ze een product kopen.

De mogelijkheid om een product met punten te kopen wordt individueel per product gedefinieerd. De waarde van een product in punten kan automatisch berekent worden afhankelijk van de globale instellingen of kan voor elk product individueel ingesteld worden. De hoeveelheid aan punten die met het product verdient worden kan van de categorie-instellingen overgenomen worden of kunnen specifiek voor dat product alleen zijn. Alle individuele waardes worden ingesteld in de Beloningspunten tab van de product detail pagina.

Punten wissel Koers (PUK) – Globale wisselkoers om de monetaire product-kost naar punten te converteren. De waarde die u hier ingeeft is het aantal punten om een monetaire eenheid (bv., $1, €1 or £1) te dekken, die de standaard winkel-munteenheid is. Bijvoorbeeld, met de wisselkoers van 10 punten en de kost van het product $50, is het product 500 punten waard (50*10).

'Prijs in punten' wordt automatisch op PUK basis berekend - Indien geselecteerd, wordt de waarde van het product in punten automatisch in punten berekend op basis van de globale wisselkoers.

'Prijs in punten' wordt herrekend rekening houdend met kortingen - Indien geselecteerd, wordt de waarde van het product herrekend nadat kortingen toegepast zijn.

'Punten' wordt herrekend rekening houdend let kortingen - Indien geselecteerd, worden punten herrekend nadat kortingen toegepast zijn.

Indien het product en de product categorie geen gedefinieerde beloningspunten hebben maar de hoger gelegen categorie die wel heeft, extraheer data ervan - Indien geselecteerd, zullen categorieën en producten waaraan geen punten gebundeld zijn de hoeveelheid punten overnemen vanuit een hoger gelegen categorie.

Indien meerdere beloningspunten toegepast kunnen worden, stel in - De regel om meerdere bonussen te behandelen. Selecteer of u de minimum of maximum bonus zal geven indien meerdere bonussen toegepast kunnen worden.

Pas Zero beloningspunten waarde toe - Indien geselecteerd, zullen leden van een gebruikersgroep waartoe zero beloningspunten toegewezen zijn geen beloningspunten ontvangen. Anders, zal een van de andere regels op deze gebruikersgroep toegepast worden, zullen de leden ervan beloningspunten ontvangen die overeenkomen met de regel.

Log lijnen per pagina - Het aantal records van de log die getoond zullen worden op een enkele beloningspunten log pagina.