Vereiste producten

Top  Previous  Next

Deze module maakt het u mogelijk om een lijst van producten te definiëren die samen met een bepaalde product moeten gekocht worden. Deze add-on heeft geen configureerbare instellingen.