Anti-fraude

Top  Previous  Next

De anti fraude module is een geïntegreerde fraude screening functie die door de MixMind anti-fraude service ondersteund wordt. De module biedt geavanceerde bescherming tegen frauduleuze kredietkaart-transacties door het risico te schatten aan de hand van meerdere parameters, waaronder het vergelijken van het gebruiker-IP met de ingegeven data, historiek-legitieme en verdachte activiteit, enz...

Dar het module op de MaxMind anti-fraude service steunt, moet u een geldig account hebben ij maxmind en u abonneren op een van hun fraude detectie diensten om het screenen van de bestellingen op fraude te beginnen.

Maxmind licentiesleutel - De licentiesleutel die u van MaxMind ontving;

Veilige afstand - Het maximum aantal kilometer tussen het facturatie-adres dat gebruiker opgeeft en de fysieke locatie van zijn IP adres. Als de gedetecteerde afstand in deze afstand past, zal de bestelling als niet-frauduleus beschouwd worden. Volgens de service vergroot een grote afstand de risicofactor.

Max bestelling totaal - Maximum subtotaal van de bestelling om de bestelling als veilig te beschouwen. Indien overschreden, wordt het subtotaal als te groot beschouwd en dus onveilig. Volgens de service vergroot een groot subtotaal van de bestelling de risicofactor.

Maximum risicofactor - Decimale fractie of een integer tussen 1 en 10 die de maximum risicofactor voorstelt. Hoe groter de waarde hoe hoger de mogelijkheid van fraude. Indien de risicofactor, die door de service geleverd wordt, de maximum waarde overschrijdt, wordt de bestelling met de status "open" geplaatst, zelfs als de transactie succesvol verwerkt werd door het betalingssysteem. De winkelbeheerder wordt dan veronderstelt om zulk een bestelling na te kijken en manueel de status veranderen naar "verwerkt" of "Mislukt". De aangeraden maximum risicofactor is 2,5.