Toegang restricties

Top  Previous  Next

Deze module stelt u in staat om toegang tot het administratie paneel en de klanten-storefront te beperken op basis van de gebruikers IP adressen.

Administratie paneel instellingen

De volgende parameters bepalen de toegangsregels tot het administratie paneel.

Inloggen tot het admin gedeelte enkel vanaf specifieke IP's - Indien geselecteerd, kan het administratie paneel enkel via een beperkt bereik van IP-adressen bereikt worden die gedefinieerd worden in Administratie Winkel toegang.

Opmerking: Wanneer u deze optie inschakelt, wordt uw huidig IP-adres automatisch toegevoegd aan de lijst van toegelaten IP adressen.

Blokkeer IP na een aantal mislukte pogingen - Indien geselecteerd, blokkeert het systeem het gebruikers-IP na een serie van mislukte pogingen om in te loggen die van dit IP adres gedurende een bepaalde periode gemaakt werden. Het aantal pogingen en de observatie periode worden in de onderstaande velden gedefinieerd.

Aantal mislukte pogingen - Het aantal mislukte inlog-pogingen voordat het systeem het IP adres blokkeert.

Tijd tussen mislukte inlog-pogingen - Het aantal seconden waarin de serie van mislukte inlog-pogingen gebeuren waarna het systeem het IP adres blokkeert.

Tijd waarvoor het IP geblokkeerd moet blijven - Het aantal uren voordat het systeem een geblokkeerd IP adres vrijgeeft.

Opmerking: Wanneer een beheerder IP geblokkeerd is, verschijnt het tussen de verbannen IP adressen in Administratie Winkel toegang/Administratie paneel met de actieve status. Als u de status naar "Uitgeschakeld" verandert, zal het geblokkeerde adres vrijgegeven worden nadat de blokkeringsperiode voor dat IP adres voorbij is.

Klanten storefront instellingen

Blokkeer IP na een aantal mislukte pogingen - Indien geselecteerd, blokkeert het systeem het gebruikers IP adres na een serie van mislukte inlog-pogingen die van dit adres gedurende een bepaalde periode gemaakt is. Het aantal pogingen en de observatie periode worden in de onderstaande velden gedefinieerd.

Aantal mislukte pogingen - Het aantal van mislukte inlog-pogingen voordat het systeem het IP adres blokkeert.

Tijd tussen mislukte inlog-pogingen - Het aantal seconden waarin de mislukte inlog-pogingen gebeuren waarna het systeem het IP adres blokkeert.

Tijd hoelang het IP geblokkeerd moet blijven - Het aantal uren voordat het systeem een geblokkeerd IP adres vrijgeeft.